h

Woongenot-enquete krijgt vervolg

10 april 2024

Woongenot-enquete krijgt vervolg

Foto: Jan Breur

Maak de problemen zichtbaar!

Afgelopen maandagavond, 8 april, organiseerde de SP een bewonersavond in het Franse Gat. Het thema was woongenot. Hier werden de resultaten en vervolgstappen van de eerdergehouden enquête besproken. Ook was er een presentatie van 'Wij Weigeren de Huurverhoging'.

Uit de enquête blijkt dat veel woningen niet of slecht geïsoleerd zijn. Om daar wat aan te kunnen doen, is het zaak om de problemen beeldend te maken. Daarom krijgt de enquête een vervolg: nu worden er beschrijvingen en foto's ingezameld, om die te presenteren aan Veenvesters.

Foto: Jan Breur

Beschrijvingen en foto's van huizen (graag met vermelding van adres) kunnen ondermeer digitaal aangeleverd worden via:

Wij weigeren de huurverhoging

Foto: Jan Breur

Op de bewonersavond stelde actiegroep 'Wij Weigeren de Huurverhoging' zich voor. Wie van mening is dat een verhoging van de huur - om wat voor reden dan ook - niet gerechtvaardigd is, kan de huurverhoging weigeren en het oude bedrag handhaven.

'Wij Weigeren de Huurverhoging' helpt huurders zich te organiseren. Inmiddels hebben al zo'n 150 Veenendalers zich aangemeld.
Meer informatie is te vinden op https://wijweigerendehuurverhoging.nl; hier kun je je ook aanmelden als je je huurverhoging wilt weigeren.

Foto: Jan Breur


Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier