h

Voorstellen bij plan Nordenheem

2 mei 2024

Voorstellen bij plan Nordenheem

Foto: Jan Breur

unaniem gesteund

Met 100% sociale huur zat er iets heel goeds in het plan voor Nordenheem, maar op het gebied van participatie en communicatie van omwonenden schoot het plan gruwelijk tekort. Daarom was de SP mede-indiener van de voorstellen die bij het plan werden ingediend.

Het participatietraject voor omwonenden was volkomen tekortgeschoten. Dusdanig tekort, dat de SP twijfelde of het plan wel beslisrijp was. Er werd mede namens de SP een voorstel ingediend om de participatie bij toekomstige plannen echt beter vorm te geven. Een ander voorstel leek daar erg op: daarin werd gevraagd om bij een update van de Omgevingsvisie meer duidelijkheid te verschaffen over de richtlijnen voor bouwhoogten en locaties waar die van toepassing zouden zijn. Ook dit voorstel werd mede namens de SP ingediend.

Groene gevels

Een voorstel van een hele andere orde, vroeg om het stevig vergroenen van de gevels. De SP is al jaren warm pleitbezorger van groene daken- en gevels; al voordat het hip was. Hoe groener, hoe beter. Dus ook dit voorstel werd mede namens de SP ingediend.

Alle voorstellen zijn unaniem aangenomen.
De SP dankt hoofdindiener SGP voor de prettige samenwerking.

Voorstellen:

 • Communicatie en participatie bij het bepalen van bouwhoogtes
  (SGP, SP e.a.)
  Verzoek aan het College van Burgemeester en Wethouders om voortaan omwonenden breder en beter te betrekken bij bouwplannen; conform de omgevingsvisie.
  VOOR: ProV, ChristenUnie, SGP, CDA, Lokaal Veenendaal, VVD, GroenLinks, D66, SP, PvdA
  TEGEN: nvt
  UNANIEM AANGENOMEN
 • Creëren van meer duidelijkheid inzake hoge bebouwing (SGP, SP, e.a.)
  Verzoek aan het College van Burgemeester en Wethouders om de richtlijnen voor hoge bebouwing duidelijker te maken, en aan te geven waar er mogelijk hoge bebouwing gerealiseerd kan worden. En om de Omgevingsvisie, in samenspraak met de volksvertegenwoordiging op dit punt te actualiseren.
  VOOR: ProV, ChristenUnie, SGP, CDA, Lokaal Veenendaal, VVD, GroenLinks, D66, SP, PvdA
  TEGEN: nvt
  UNANIEM AANGENOMEN
 • Groene gevels Nordenheem (SGP, SP e.a.)
  Voorstel om de gevels van Nordenheem, in ieder geval op de eerste drie etages, stevig te vergroenen.
  VOOR: ProV, ChristenUnie, SGP, CDA, Lokaal Veenendaal, VVD, GroenLinks, D66, SP, PvdA
  TEGEN: nvt
  UNANIEM AANGENOMEN

Reactie toevoegen

U bent hier