h

Thema-avond van de FNV over Zorg

12 mei 2017

Thema-avond van de FNV over Zorg

Foto: AJ Breur

Afgelopen woensdag (10 mei) organiseerde de lokale afdeling van het FNV, Netwerk Heuvelrug, in De Goede Reede een thema-avond over zorg. Het doel van deze avond was een start te maken met de vorming van een vakbondsvisie op de ontwikkelingen in de Nederlandse zorgsector door het inventariseren van de ervaringen en de meningen van de mensen, die dagelijks met de veranderingen in de zorg te maken hebben. Helaas was de opkomst van de leden minder groot dan gehoopt werd; de concurrentie van wellicht de raadscommissie en het voetbal waren hier mede debet aan. Aan de hand van een zevental vragen werd het gesprek gevoerd.

In de zorg vallen een aantal ontwikkelingen waar te nemen: een oplopende werkdruk op de werkvloer, een dalende kwaliteit van de zorg en een verkeerde verhouding tussen het aantal handen aan het bed en handen op het bureau. Verder worden er door de marktwerking in de zorg verkeerde prikkels afgegeven: omzet is belangrijker dan het belang van de patiënten. En ook wordt door politiek en management niet of nauwelijks geluisterd naar en gebruik gemaakt van de ervaring en vakkennis van de medewerkers op de werkvloer. Het besef, dat zorg niet een massaproduct is maar individueel maatwerk vraagt is verdwenen.

Dat ondanks alle bezuinigingsmaatregelen toch de kosten steeds verder oplopen werd toegeschreven aan de farmaceutische industrie, die (inmiddels bewezen) veel hogere prijzen voor medicijnen vraagt dan nodig is (markt), doordat er steeds meer moet worden gerapporteerd en geadministreerd, doordat de zeggenschap van de zorgverzekeraars op het medisch handelen te groot is én doordat de apotheken de kosten opdrijven door de "begeleidingsgesprekken", door te grote hoeveelheden tegelijk te verstrekken, door niet iets terug te nemen, waardoor er enorm veel moet worden weggegooid, etc. Verder worden wellicht ook verkeerde medicijnen voorgeschreven door artsen doordat de werking van medicijnen te mooi wordt voorgesteld omdat bijwerkingen niet worden geregistreerd. Natuurlijk werd hier ook nog het hoge Eigen Risico en de steeds toenemende eigen bijdrage genoemd, maar ook een veelheid aan bizarre voorbeelden waar het nu in de zorg fout gaat. Tenslotte werd ook nog opgemerkt, dat er te lang wordt doorbehandeld: "we mogen tegenwoordig niet meer doodgaan".

Het Nationaal Zorgfonds werd niet gezien als dé oplossing. De grote vraag is dan natuurlijk wat er wel gedaan zou kunnen worden om al deze negatieve tendensen in de zorg te doorbreken en weer de goede kant op te gaan. Allereerst zou er iets aan de foute dingen van de marktwerking (zie hierboven) gedaan moeten worden. Vervolgens zou er een ander, lager en eerlijker Eigen Risico moeten komen (een zekere drempel vindt men best wel goed), maar de premie zou best wat inkomensafhankelijker moeten zijn. Door alle personele maatregelen op de werkvloer wordt het simpele zorgwerk nu gedaan door te hoog gekwalificeerde mensen en zijn de contacten met de zorgbehoevenden verminderd, terwijl het evident is dat regelmatige persoonlijke aandacht voor de mensen positief is, leidt tot meer tevredenheid en de kosten verlaagt. Remedie is dus simpel: verzorgenden terug in de zorg voor de aandacht en de eenvoudiger onderdelen van het werk. Verder zou er méér vertrouwen in medewerkers (geldt ook in veel andere bedrijfstakken) en daardoor minder administratieve rompslomp moeten zijn. Dit kan bevorderd worden door het werken in kleine teams als bij Buurtzorg, wat teamgeest creëert en werkvreugde terugbrengt. Maar hoe je het ook wendt of keert: de noodzakelijke verandering komt alleen maar tot stand op grond van politieke keuzes en daarin bleek weinig vertrouwen te zijn. De politiek wordt verweten, dat ruim 10 jaar geleden de marktwerking in de zorg werd ingevoerd ondanks de rapporten en adviezen, die er toen al lagen en waarin dit sterk werd afgeraden. ‘Ze’ doen gewoon hun eigen zin en er is weinig reden om aan te nemen, dat het nu anders zou gaan. De taak van de vakbonden hierin is en blijft te luisteren naar hun leden en hiernaar te handelen.

Het was een boeiende en leerzame avond en ik hoop, dat dit vuurtje van onvrede brandend blijft want er moet heel wat veranderen in onze zorg om het weer goed te krijgen!

Reacties

Goed stuk Ary Jan,je hebt er meer uitgehaald dan ik.

Ik zat helaas op het gemeentehuis, maar het ziet er inderdaad uit alsof dit een interessante avond was. Wel vallen mij twee dingen op aan dit artikel:

1.) Er wordt gezegd dat het Nationaal ZorgFonds niet 'de' oplossing is. Is dit het formele standpunt van FNV Netwerk Heuvelrug, of is dat iets dat door individuele aanwezigen gezegd is? Als dat eerste het geval is, is dat opmerkelijk, aangezien FNV Zorg&Welzijn en FNV Senioren partners zijn van het ZorgFonds.
Ik ben het ermee eens dat het niet het ENIGE is dat er moet gebeuren in de zorg, maar het is wel nodig dat het er komt: doorgaan op de route van marktwerking is heilloos.

2.) Dat er een 'eigen risico' moet blijven bestaan, omdat een zekere drempel toch wel goed zou zijn. Daar ben ik het dus niet mee eens. Een verwijzing van de arts moet voldoende 'drempel' zijn, daar hoeft niet een extra rekening bovenop. Je moet gewoon de zorg krijgen die nodig is. Je wordt niet voor de lol ziek of gewond, dat is geen keuze en dat heb je slechts in zeer beperkte mate zelf in de hand. Ik zit niet te wachten op een boete op ziek zijn!

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier