h

Samenvatting verkiezingsprogramma 1

9 oktober 2023

Samenvatting verkiezingsprogramma 1

Nu de mensen!

Waar gaan we naar toe?

Op 22 november zijn er landelijke verkiezingen. De campagnetijd komt er weer aan. Wat de SP betreft gaan we het in de campagnetijd vooral hebben over waar we in de toekomst naar toe willen. Gaat de wínst boven alles of draait het in Nederland om het wélzijn van alle mensen.

Winst boven alles?

Dit is de afgelopen vier kabinetten leidend geweest. De markt was heilig. Concurrentie zou het leven goedkoper en beter maken. Maar wat heeft het ons gebracht?
De sociale verzorgingsstaat is verworden in een wantrouwende en straffende overheid. De kloof tussen rijk en arm is steeds groter geworden. Groningen werd gezien als wingewest, woonlasten zijn verhoogd, sociale woningbouw is om zeep geholpen, de kosten voor het levensonderhoud zijn steeds hoger geworden, verzorgingshuizen en enkele ziekenhuizen zijn gesloten, enzovoort.

Mensen boven alles!

Als socialisten hebben we steeds gewaarschuwd voor de gevolgen van deze vermarkting. Het heeft er voor gezorgd dat mensen zich niet meer gehoord en gezien voelen. Zij haken af en doen niet meer mee. Zij laten hun stem verloren gaan. Met als gevolg dat de democratie afbrokkelt.
Als SP willen wij de mensen weer zeggenschap geven over hun bestaan. Wij staan een radicale democratisering voor, waarbij mensen zeggenschap krijgen op hun werk en in de buurt, in de gemeente en in het land. Samen met de mensen willen we de barricades op tegen onrecht.
Dat is ons al meer dan eens gelukt. Bijvoorbeeld met de Groningers, die de gaskraan dicht wilden krijgen, met de ouders om het toeslagenschandaal boven tafel te krijgen, met de huurders om de huurverhoging te bevriezen of met de studenten om van de studielening weer een basisbeurs te maken.

Samen met de mensen.

Het gaat de SP niet alleen om besturen, maar wij willen de mensen ook activeren en samenbinden en waar dat nodig is mét hen politieke acties voeren.
We nodigen je uit met ons mee te doen.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier