h

Tromgeroffel...

3 april 2006

Tromgeroffel...

A.s. woensdag is het zover: dan wordt er gedebatteerd over het werkprogramma en het college en hopenlijk is dan alles rond. Rijkhalzend kijken we uit naar het werkprogramma, dat vandaag binnen had moeten zijn. In plaats daarvan hebben we onderstaande mail ontvangen. Het tromgeroffel neemt toe; de spanning stijgt...

Dames en heren onderhandelaars,

Namens de formateur, Albert Doelwijt, kondig ik alvast aan dat er aan het eind van vandaag een concept raadsprogramma naar jullie toekomt per mail. Tevens zit daarbij een uitnodiging voor bespreking van het raadsprogramma komende woensdagavond om 19.30 uur in de raadzaal.

Bij het conceptraadsprogramma zijn de gespreksverslagen en het totaal overzicht van het aangeleverde door de verschillende partijen gevoegd,

Met vriendelijke groet,

Els Boers
Raadsgriffier

U bent hier