h

Geconcentreerd bidden met ogen open

15 januari 2007

Geconcentreerd bidden met ogen open

VEENENDAAL ?? In groepjes van vijf of zes zitten de dove bezoekers van de speciale dovenbijeenkomst van de Nationale Gebedsdag in Veenendaal bij elkaar. Een sluit de ogen en bidt in gebarentaal, de anderen houden hun ogen open om te kijken wat er gebeden wordt. Ook als doven alleen bidden gaat dat op deze manier, vertelt Cindy Bartels, zelf doof. ,,We doen onze ogen dicht om ons te concentreren en bidden met gebaren. God is almachtig. Hij kan alles zien, dus ook onze gebaren.???? Maar moet een dove zijn eigen gebaren niet zien om te weten of hij goed gebaart?

,,Nee,???? zegt Cindy resoluut. ,,Horenden hoeven toch ook niet hun ogen open te houden als ze praten????? De gebaren gaan zo automatisch, dat het net als praten vanzelf gaat, ook met de ogen dicht. Een gebed van een dove is meestal korter dan die van horenden, vertelt Marja de Putter. ,,We bidden korter, omdat in gebarentaal kleine woordjes, zoals ??de??, ??het?? en ??een?? wegvallen.????

Het was zaterdag de eerste keer dat doven hun eigen bijeenkomst hadden tijdens de Nationale Gebedsdag van de Evangelische Alliantie (EA). Voorgaande jaren nam slechts een enkele dove deel aan de gebedssamenkomsten, vertelt EA-medewerker Jantine Smits.

SUCCES
Met zo??n twintig bezoekers vindt ze de dovenbijeenkomst dan ook een succes. De doven stemmen daarmee in. ,,Ik vind het heel goed????, verklaart Corrie van der Hout. ,,Je voelt je als dove een stuk vrijer tussen alleen maar doven.???? De gebarentaal, die doven als communicatiemiddel gebruiken, valt meer op tussen horende bidders, vindt Corrie. Soms leidt dat ook tot praktische problemen, vult Marja haar aan. ,,Een horende begint tijdens een kringgebed al met bidden, omdat hij niet doorheeft dat een dove net wil beginnen.????

De doven, die bij elkaar kwamen in een van de zalen van het gebouw van Evangeliegemeente De Regenboog, volgden grotendeels het reguliere programma van de Nationale Gebedsdag. Ze baden voor politiek, evangelisatie, kerk en gemeente, armoede en rijkdom en de lijdende kerk. Sommige gebedspunten waren speciaal voor hen toegevoegd. Zo werd er gebeden voor dovenpastors, gesprekskringen voor doven en ouders met dove kinderen.

Tijdens het ochtendprogramma van de gebedssamenkomst houdt de dove Ton Verkaik een preek. Communiceren in gebarentaal blijkt nog wel eens lastig. Terwijl hij een gedeelte uit Johannes 12 ??voorleest??, kan hij niet op het gebaar voor de naam Zacharia komen. Ook de naam Lazarus blijkt lastig in gebarentaal. Als Verkaik bij het centrale thema van zijn preek aankomt ?? hij vertelt dat de tijd dat hij geen christen was verknoeide tijd was ?? herkent een dove het gebaar voor verknoeien niet. Iemand die naast haar zit, helpt haar, maar ze komen er niet uit.

Verkaik belooft haar na de preek uitleg te geven, want het is volgens hem een belangrijk punt. Geloven is een gevoel, vertelt Verkaik. ,,Toen ik werd bekeerd, was ik helemaal in de wolken. Ik had een verliefd gevoel, mijn familie dacht dat ik niet goed bij m??n hoofd was.???? Doven kunnen door hun gebarentaal dat gevoel beter uiten, vult Corrie van der Hout later aan. ,,In gebarentaal klinkt namelijk meer gevoel door dan in woorden. Je kunt makkelijker  je blijdschap tonen, deze taal laat je beleving van het gevoel beter zien,???? Verkaik bevestigt dat ook nog eens in zijn preek. ,,Een christen gaat helemaal uit zijn dak,???? gebaart hij al dansend. ,,Je bent  bevrijd uit de zondige wereld.  Dat geeft een ontzettend blij gevoel. Een discogevoel, want we mogen weten dat Jezus terugkomt. Daarom mogen we nu op aarde al feestvieren.????

In zijn preek doet de dove spreker een appel om de samenkomsten van de kerkelijke gemeente waartoe de doven behoren niet na te laten. ,,Het is bemoedigend om in de samenkomst met de Heer bezig te zijn????, vindt hij. ,,Hoe kun je christen zijn en niet naar de samenkomsten gaan????? vraagt hij zich af. Tegenstellingen tussen doven en horenden, betreuren de bezoekers, blijkt uit de kringgebeden. ,,Laat er acceptatie zijn naar elkaar zodat we samen door een deur kunnen????, bidt een van de bezoekers. Ze hopen ook op acceptatie van hun aparte samenkomst. ,,We zijn verbonden met elkaar door het feit dat we als doven en horenden in dezelfde zondige wereld leven????, aldus Verkaik.

  • Door: Roeland van Mour
  • Uit: Nederlands Dagblad, 15-01-'07
  • Toelichting SP:
    Voor de SP is het belangrijk dat iedereen mee kan doen in het sociale, openbare en dus ook religieuze leven. Dit artikel geeft mooi weer hoe ook mensen met een auditieve beperking deel kunnen nemen aan de Nationale Gebedsdag, en in dat opzicht verdient zo'n initiatief het ook om genoemd en aangemoedigd te worden. Dit staat los van de inhoud van de dienst zelf, die wij door plaatsing van het artikel niet beogen te propaganderen. Voor de SP zijn alle religies gelijkwaardig, en zullen met gelijk respect behandeld worden. Vanwege onze interesse in de medemens, voor wie religie soms een belangrijke rol speelt, schuwen wij er niet voor om bij tijd en wijle artikelen met een religieus thema op dit weblog te plaatsen. Dit doen wij indien het artikel, in onze ogen, een waardevolle inkijk in de samenleving levert.

U bent hier