h

Ken uw raadslid

4 januari 2007

Ken uw raadslid

Verscheen in de Veenendaalse Krant (gemeentepagina's) van 3 januari.

Naam: Jan Breur
Politieke partij: SP
Woonwijk: West
Verliefd/ verloofd/ getrouwd: vrijgezel
Beroep: Student
Vrijetijdsbesteding: Vrijwilliger bij jongerencentrum Escape en actief voor platform Veenendalers voor Vrede
Raadscommissies: Welzijn en middelen

Sinds wanneer woont u in Veenendaal?
Ik ben hier op 14 oktober 1992 komen wonen; ik was toen 11 jaar. Ik heb hier een jaar op het baken gezeten, waarna ik zes jaar op het CLV zat. Na dik 14 jaar te zijn ingeburgerd, durf ik mezelf een echte Veenendaler te noemen.

Hoe lang bent u al actief in de politiek en op welke wijze (sinds wanneer bijv. raadslid?)?
In 2001 werd ik lid van de SP, en kort daarna werd hier in Veenendaal de eerste aanzet gegeven voor een SP-afdeling. Ik was er vanaf het begin bij betrokken, en hield me vooral bezig met jongeren. Op die manier ben ik ook bij de jongerenraad terecht gekomen, waar ik tot mijn overstap naar de ??grote mensen?-raad (2006) zitting in had.

Waarom heeft u gekozen voor het raadswerk en wat trekt u erin aan?
Ik heb gekozen voor de gemeenteraad, omdat dit een logische volgende stap was. Als SP hebben we vanaf de zijlijn regelmatig commentaar geleverd op het beleid dat gevoerd werd. Zodra de gelegenheid zich voordeed, grepen wij de kans om mee te beslissen.

Wat zijn voor u belangrijke thema??s die u de komende jaren zou willen realiseren?
De menselijke maat? is het belangrijkste thema op tal van terreinen. De politiek denkt vaak in termen van beleid en grote plannen, terwijl het uiteindelijk om mensen gaat. Als de politiek daar vaker bij stil staat, is er al een wereld gewonnen.

Welke kansen en bedreigingen ziet u voor de toekomst van Veenendaal?
De grootste bedreiging voor Veenendaal is de verharding van de maatschappij. Hiervan ligt een groot deel van de schuld bij de media, het bedrijfsleven en grote delen van de Haagse politiek. Er heeft zich een mentaliteit van eigengewin als enige belang ontwikkeld, dat is een kwalijke zaak. Gelukkig staan er steeds meer mensen op die dit tij willen keren. Dat zal niet makkelijk worden, maar het is een positieve ontwikkeling. Daar liggen onze kansen.

Waarop mag Veenendaal trots zijn?
Veenendaal heeft goede sociale voorzieningen, daarop mogen we best trots zijn. Maar, let wel: zo lang er mensen buiten de boot vallen, kan en moet het altijd beter!

U bent hier