h

Schriftelijke vragen N.A.V. ARTIKEL REFORMATORISCH DAGBLAD 27 JANUARI J.L.

31 januari 2007

Schriftelijke vragen N.A.V. ARTIKEL REFORMATORISCH DAGBLAD 27 JANUARI J.L.

Veenendaal, 29 januari 2007

Geacht college,

In het Reformatorisch Dagblad van 27 januari jongstleden was een pagina geweid aan extreem rechtse excessen in Veenendaal. Het artikel van Bert Monster, ??Extreem rechts laat Veenendaal niet links liggen?, verhaalt onder andere van een gewelddadig incident dat in de nacht van 25 op 25 november vorig jaar zou hebben plaatsgevonden. Hierbij zijn een man uit Leusden en een man uit Terneuzen aangehouden. Het betreft één van de oprichters van de ??Dietse Kameraden? en de leider van de jongerenafdeling van de ??Nationale Alliantie?.

 

Het incident in november staat niet op zichzelf. In 2005 was er sprake van geweld tussen extreem rechts en allochtone jongeren, en in 2006 heeft Veenendaal te lijden gehad onder massale stickeracties van extreem rechts. Over deze stickerterreur heeft de fractie van de SP, samen met de fracties van SGP en PvdA, vragen gesteld waaruit bleek dat de partijen zich zorgen maken over de ontwikkelingen van extreem rechts in Veenendaal.

De SP wil naar aanleiding van het bovengenoemde de volgende vragen stellen:

  1. Wat is de reden dat de raad niet is geïnformeerd over het incident in november?
  2. Erkent het college de zorgen van de raad met betrekking tot extreem rechts te hebben onderschat met het niet informeren van de raad?
  3. Deelt het college de mening van de SP-fractie dat de raad haar taak onvoldoende kan uitvoeren indien zij in het ongewisse blijft van dergelijke ontwikkelingen?
  4. Volgens burgemeester Elzenga is extreem rechts niet georganiseerd in Veenendaal; is het college desalniettemin bereid om mogelijke verbanden in kaart te brengen tussen extreem rechtse organisaties die in Veenendaal van zich hebben laten spreken? Het gaat hier om: ??Voorpost?, de ??VNN?, de ??Dietse Kameraden? en de ??Nationale Alliantie?.

Met vriendelijke groet,

Jan Breur, fractievoorzitter SP

U bent hier