h

SCHRIFTELIJKE VRAGEN N.A.V. LOSLOOPPLAATSEN VOOR HONDEN

31 januari 2007

SCHRIFTELIJKE VRAGEN N.A.V. LOSLOOPPLAATSEN VOOR HONDEN

Veenendaal, 29 januari 2007 Geacht college,

Doordat het veldje achter de surfvijver plaats moest maken voor een nieuw sportveld, missen natuurliefhebbers nu een stukje wilde natuur, maar missen hondenbezitters ook een stuk vrije ruimte om hun hond te kunnen laten ravotten. Of dit nog niet erg genoeg is, heeft de gemeente de vrijheid van de honden nog meer ingebonden. Namelijk door het volgende. Op het korte paadje van een van de bruggen tot aan de zaal van Les Sabots moesten de honden aangelijnd blijven, verder mochten de honden helemaal los lopen. Nu moeten de honden rond de gehele surfvijver aangelijnd blijven. Deze situatie bestaat nu zonder dat er enige aankondiging is geweest.

Omdat de loslopende honden voor overlast zorgden bij fietsers en vissers, is besloten een einde te maken aan het los laten lopen van honden. Er is naar verluid nog wel een deel van het gebied bestemd voor loslopende honden, maar waar dit zou zijn is onduidelijk gebleven. Dit heeft geleid tot verwarring bij hondenbezitters. In december 2006 hebben de lokale media enige aandacht geschonken aan dit probleem, en ook hebben zich burgers bij de SP gemeld die allesbehalve tevreden zijn over deze ontwikkeling.

Hier komt nog bij dat de Surfvijver het enige gebied van enige importantie was, waar loslopen toegestaan dan wel gedoogd werd.

De SP wil hierover het volgende vragen:

  1. Is er inmiddels al wat gedaan aan de onduidelijkheid van de situatie rondom de surfvijver?
  2. Is het college zich voldoende bewust van de gezondheidsbelangen van honden met betrekking tot loslopen?
  3. Is het college bereid te onderzoeken of er meer losloopgebieden in Veenendaal gerealiseerd kunnen worden?

Met vriendelijke groet,

Jan Breur, fractievoorzitter SP

U bent hier