h

Toestanden

26 januari 2007

Toestanden

Afgelopen woensdagavond was er een vergadering van de commissie Middelen, waarin ik namens de SP, samen met Jaap Pottjewijd, zitting heb. Jaap doet de 'harde' kant - zaken die rechtstreeks met geld te maken hebben (de bulk van het werk in de commissie), en ik doe de 'zachte' kant - de overige onderwerpen. Ik had voor die avond twee speeches voorbereid. Om in één oogopslag te kunnen zien welke speech bij welk onderwerp hoort, zet ik er voor mezelf boven waar het zo'n beetje over gaat. Dat doe ik dan in spreektaal, waardoor er iets anders komt te staan dan de officiële naam van het agendapunt. Zonder dat ik het bewust had gedaan, bleek 'toestand' een sleutelwoord in deze.

  • Kaderstellende rampentoestand

 

Georganiseerde solidariteit is voor de SP heel belangrijk. Een mens is immers geen eiland. Hij staat temidden van de samenleving, waarbinnen hij tal van relaties heeft en waarbuiten hij niet kan. Een mens is een sociaal wezen, en heeft anderen nodig om vooruit te kunnen.

 

Veenendaal is evenmin een eiland. Het heeft connecties met omliggende gemeentes, provincies, en zelfs met plaatsen verder weg. Voor Veenendalers is Veenendaal het middelpunt van de wereld, maar zonder wereld geen middelpunt.

 

Wij moeten ons bewust zijn van het feit dat er een wereld is buiten Veenendaal, en dat Veenendaal niet zonder deze wereld kan. Ook, wanneer er in de wereld rampen gebeuren, zullen wij ?? als gemeente Veenendaal ?? blijk moeten geven van betrokkenheid. Ons steentje bijdragen. Eén van de bekendste liedjes uit ??t Schaep met de vijf poten is: ??We Benne op de Wereld om mekaar, om mekaar, te hellepe nie waar?? Iets wat de SP enkel kan onderschrijven.

 

Maar, klakkeloos besluiten om ergens geld aan te geven, dat lijkt ons geen plan. Willekeur is een slechte leidraad, dus dat er beleid op wordt geschreven is iets dat wij van harte toejuichen. Dan is er natuurlijk de vraag: hoe moet dat beleid eruit zien? In antwoord op die vraag is er een mooi, kort, stuk geschreven. Helder, duidelijk, slagvaardig.

 

De SP heeft hier niets op aan te merken. Wel stuiten we op één petieterig dingetje, waar een toelichting welkom zou zijn, namelijk de wijze waarop het College zijn bijdrage bepaalt: het college kan ervoor kiezen om ingezamelde gelden uit de samenleving te verdubbelen, of om een eurokwartje per inwoner te storten. Nu is het zo dat de eerste variant op mag lopen tot vijfduizend euro en de tweede tot twintigduizend. Waarom is er verschil in aangebracht?

 

Al met al zijn wij er als SP blij mee dat Veenendaal nu een beleid heeft op internationale solidariteit. De kaders zijn helder en duidelijk, en de gemeente kent haar taak in de betrokkenheid tussen Veenendaal en de rest van de wereld.

  • JIVLtoestand

 

Het was de vrijdag voor de Tweede Kamer verkiezingen.

 

ChristenUnie-lijsttrekker Rouvoet vereerde onze gemeente met een bezoek, en kreeg hierbij een primeur aangeboden van de burgemeester: het werkprogramma van het JIVL: Jeugd, Integrale Veiligheid en Leefbaarheid.

 

Een prachtig schema met bolletjes, blokjes, pijltje en kleurtjes, waaruit bleek dat er een integraal beleid is om de veiligheid en de leefbaarheid in ??t Veen te verbeteren. Als SP zijn wij natuurlijk erg blij dat er hiervoor een samenhangend programma is, en versterking van het programma vinden wij een goede zaak.

 

Of? een goede zaak? dat is misschien te optimistisch uitgedrukt. Bittere noodzaak zou wellicht wat overdreven zijn, maar iets wat daar tussenin zou zitten, zou de spijker op z??n kop slaan.

 

Het grootste gedeelte van Veenendaal is er geen vuiltje aan de lucht. Misschien zijn de mensen iets te individualistisch, of teveel op zichzelf? ze gedragen zich tenminste als keurige burgers die geen stennis schoppen. Maar er zijn straten, buurten, wijken, waar die stennis wel wordt geschopt. Het Franse Gat is natuurlijk het meest bekende voorbeeld ?? de bewoners van die wijk spreken soms zelfs van wijkterreur. Maar ook andere buurten en wijken krijgen soms te maken ongewenste taferelen. Of dat structurele of incidentele gebeurtenissen zijn, en ook de schaal en ernst van deze gebeurtenissen, wil behoorlijk variëren; maar onze ogen moeten wij er niet voor sluiten.

 

De gemeente blijft echter de vinger aan de pols houden, komt met nieuwe ideeën en versterking van een integraal programma dat tegenwicht moet bieden aan de negatieve ontwikkelingen in ons prachtige stadsdorp. Het verbaast de SP enigszins dat er niet voor alle onderdelen een dekking is gevonden, en dat van sommige onderdelen de kosten nog niet eens bekend zijn. We zijn echter zo doordrongen van het belang van de versterking van het programma, dat deze omissie geen reden is voor onze fractie om de kont tegen de krib te keren. Wel dringen we erop aan om ook het kostenplaatje en de dekking zo snel mogelijk rond te krijgen.

 

Tot slot nog een kleine opmerking over de Jongerenraad. Zij hebben geen permanente zitting in het JIVL-overleg, maar er is hen wel toegezegd dat zij de agenda??s en dergelijke zouden ontvangen zodat zij, op incidentele basis kunnen meepraten wanneer en indien zij dit wenselijk achten. Naar wat ik begrepen heb, is dit niet gebeurd ?? en dat ontstemt mij. Ik hoop dat dit zo snel mogelijk kan worden rechtgezet.

Tot zover mijn bijdrage.

U bent hier