h

Balen . . .

16 februari 2007

Balen . . .

Kennelijk was de stem van Kees Lochtenberg toch geldig. Het voordeel hiervan is, dat er dus duidelijkheid is (voor zover dat na de afgelopen raadsvergadering mogelijk is) over de Wilhelminastraat, en dat de rommel achter de Wilhelminastraat niet blijft liggen tot een nieuw raadsbesluit. Het grote nadeel is natuurlijk dat de Wilhelminastraat nu verdrukt wordt door hoogbouw. Er gloort echter licht aan de horizon: wethouders Pilon en Van Maanen vinden wèl dat de raad zich opnieuw moet uitspreken over de kwestie, dus hopelijk komt het nog terug in de raad. Het is een klein kansje, een minimiem kansje welteverstaan - dus laten we maar niet al te hard hopen. We moeten er vanuit gaan dat er dus hoogbouw komt (5 verdiepingen), en dat hier niet bijster veel meer aan te doen is. Balen!

STEMMING TOCH GELDIG

VEENENDAAL - De stemming in de donderdagavond gehouden vergadering van de gemeenteraad over woningbouw aan de Weverij is toch geldig. Dat liet het gemeentebestuur maandagavond aan de fractievoorzitters weten. In het reglement van orde van de gemeenteraad zijn geen juridische obstakels te vinden waardoor er van een ongeldige stemming sprake zou zijn.

Een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt dat het mogelijk verstandiger was geweest als de vergadering geschorst was en de stemming opnieuw was gedaan. De stemming betrof een collegevoorstel om aan de Weverij tot vier- en vijfhoog te bouwen, in plaats van tot driehoog zoals gewenst door de bewoners van de Wilhelminastraat. De naam van het VVD-raadslid Kees Lochtenberg werd tweemaal afgeroepen. De eerste keer was hij de raadzaal uitgelopen en toen hij daarna tijdens het stemmen binnenkwam kreeg hij alsnog gelegenheid zijn stem uit te brengen.

Het SGP-raadslid Marco Verloop wees erop dat Lochtenberg zijn beurt voorbij had laten gaan, waarna de uitslag aanvankelijk werd gecorrigeerd (15-15). De gang van zaken leidde tot veel verwarring. ,,Het was ingewikkeld, er is een besluit genomen, maar het moet juridisch wel kloppen?, werd door de raadsgriffie gezegd. De nieuwe correctie brengt de stand nu weer op 16 tegen 15 voor het college.

Bron: Veenendaalse Krant, 14-02-07

U bent hier