h

Cultuur kost wat . . .

5 februari 2007

Cultuur kost wat . . .

Afgelopen woensdagavond was er op het gemeentehuis een discussie over amateurkunst, en met name wat voor beleid hierop geformuleerd moet worden. Het was een hele leuke avond, omdat verschillende koren en toneelverenigingen het gebeuren kleur gaven.

Veel vertegenwoordigers van culturele verenigingen gaven acte de présence. Hun geluid was vrij eenduidend: er moet een beter beleid komen.

Het probleem zit hem met name in de materiële zaken: er is geen multifunctionele ruimte om op te treden (muziek/toneel), geen ruimte om te exposeren (beeldende kunst). Dit belemmert de aantrekkingskracht van zo'n vereniging, waardoor een een vicieuze cirkel ontstaat. De ledenaantallen lopen terug, waardoor het weer moeilijker wordt om een ruimte af te huren, kost weer geld en je hebt minder 'exposure', waardoor je weer leden verliest en in moet teren op je reserves. En de kwaliteit wordt er ook niet beter op.

Dit, terwijl een gemeente van ruim 61.000 inwoners toch een degelijk cultureel aanbod moet hebben. Want cultuur is natuurlijk niet alleen maar vermaak; het legt ook sociale banden en heeft educatieve waarden. En voor mensen die rond het sociaal minimum leven, is een amateurvoorstelling soms het enige uitje dat ze zich kunnen permiteren.

De verenigingen kijken rijkhalzend uit naar 'cultuurcluster 2' in het nieuwe centrum. In de bouw zou uitstekend een multifunctioneel zaaltje neergezet kunnen worden, zodat juist de amateurs en de kleinere professionele gezelschappen niet zijn aangewezen op de dure 'Lampegiet', maar een eigen plaats hebben om voor niet al te veel geld optredens of voorstellingen te geven, en waar kunstenaars kunnen exposeren.

Of dat persé daar moet, daar valt over te praten. Maar wat de SP betreft komt er wel iets dergelijks, want cultuur is van onschatbare waarde in de samenleving en Veenendaal heeft hier nog een behoorlijke inhaalslag te maken.

U bent hier