h

Geld terug !!!

5 februari 2007

Geld terug !!!

Freulezaak

De processen rond de Freulezaak zijn de SP een doorn in het oog. Ze vormen een enorme kostenpost, en bestaan enkel omdat de gemeente te koppig is om toe te geven dat zij geblunderd heeft. Ondertussen mag de burger dit ophoesten, en dat is onaanvaardbaar. De SP pleit er dan ook voor om te stoppen met deze geldverspilling.

  • Uit: Een Beter Nederland Begint in Veenendaal, verkiezingsprogramma SP raadsverkiezing Veenendaal 2006

Bovenstaande tekst is een goede illustratie van het feit dat zelfs de grootste geniën zich wel eens vergissen. Ondanks dat er (in de tijd dat ons programma geschreven was) geen enkel zicht was op een goede afloop, heeft de rechter onlangs besloten dat de ING aansprakelijk is en een slordige 10 miljoen per direct mag storten op de bankrekening van de gemeente Veenendaal. In dit geval ben ik erg blij dat we ongelijk hebben gehad.

Hieronder het hele verhaal:

Freule-kwestie loopt uit op miljoenenboete

UTRECHT/VEENENDAAL (JPU) - De ING moet in de zogenaamde freule-kwestie bijna tien miljoen dollar betalen aan de gemeente Veenendaal. Dat heeft de rechtbank in Utrecht woensdag bepaald in een zaak die de gemeente Veenendaal tegen de bank had aangespannen.

Vijf jaar geleden werd de gemeente Veenendaal geconfronteerd met een financieel debacle bij de stichting Freule Lauta van Aysma. De stichting heeft in de jaren tachtig een lening van (omgerekend) 10,5 miljoen euro afgesloten bij de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) voor de bouw van een flat met 73 woningen voor ouderen. In 1999 heeft de stichting vervangende financieringsmiddelen aangetrokken bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) om de lening bij de NWB in oktober 2002 te kunnen aflossen.

In plaats van dit geld te reserveren voor aflossing van de schuld aan de bank, hebben bij de stichting betrokken mensen dit geld belegd in een dubieus project in de Verenigde Staten, terwijl zij daartoe onbevoegd waren. Door deze belegging is voor de aflossing van de lening bedoeld geld verdwenen. Daardoor kon de lening bij de NWB niet worden afgelost. De gemeente Veenendaal is daarop als borg voor deze beide geldleningen aangesproken en heeft deze leningen afbetaald, een bedrag van 6 miljoen euro.

Maar de rechtbank in Utrecht oordeelde dat de bankgarantie die ING daarvoor had gegeven niet in orde was. De kern van het geschil vormt het stellen van een bankgarantie door ING ter hoogte van 9,4 miljoen en het afgeven van een contragarantie voor hetzelfde bedrag door de stichting Freule Lauta van Aysma. De opdracht tot het doen stellen van de bankgarantie namens de Stichting was door een daartoe niet bevoegde aan ING gegeven.

Wegens onbevoegde vertegenwoordiging zijn de daaruit voortvloeiende rechtshandelingen nietig. Daarnaast is het de rechtbank niet gebleken dat het besluitvorming tot het doen stellen van een bankgarantie niet volgens de statuten is geweest. Daardoor is dit besluit nietig. De ING, die de bankgarantie heeft gesteld, komt geen bescherming tegen die nietigheden toe. De bank kende namelijk de bevoegdheidsgebreken, althans behoorde die volgens de rechtbank te kennen.

ING moet daarom een bedrag van 9.426.267 dollar dat zij onder bankgarantie aan een investeringsmaatschappij had uitgekeerd terugbetalen. Omdat de bank het bedrag met een beroep op een contragarantie op de Stichting had verhaald en de vorderingen van de Stichting op de bank aan gemeente Veenendaal waren verpand, moet het bedrag aan de gemeente worden terug betaald, omgerekend naar de waarde in euro's op 17 mei 2002 en vermeerderd met de wettelijke rente.

De gemeente Veenendaal krijgt ook bijna twintigduizend euro juridische kosten vergoed.

  • Uit: Veenendaalse Krant (website) 1 februari 2007

U bent hier