h

Niet in de stemming . . .

9 februari 2007

Niet in de stemming . . .

Tijdens de behandeling van het agendapunt over de Wilhelminastraat was er de nodige hilariteit na de stemming. Kees Lochtenberg  (VVD) had zijn stem verloren laten gaan, omdat hij een telefoontje belangrijker achtte dan de democratie. Hij was kennelijk niet in de stemming om te beslissen over deze historische buurt.

De Wilhelminastraat is één van de oudste straten in Veenendaal, en heeft een uniek historisch karakter. Iets wat aan het uitsterven is in onze gemeente, want zoveel oude gebouwen, en zeker oude buurten, zijn er niet meer over. Achter de Wilhelminastraat, aan de Weverij , moet echter gebouwd worden. De gemeente heeft, om dit te kunnen doen, de achtertuinen van de bewoners opgekocht. Aanvankelijk zou het gaan om eengezinswoningen, maar tot de verbazing van de bewoners ontstond daar het plan voor een apartementencomplex van maarliefst vijf (!) verdiepingen. Door druk van de raad is het college op zoek gegaan naar alternatieven. Maar, hun voorkeur bleef uitgaan naar het originele plan.

Voor de SP is het duidelijk wat er met de Wilhelminastraat moet gebeuren. Om het historische karakter van de buurt intakt te houden, om de bewoners zeggenschap te geven over hun eigen achtertuinen, en toch voldoende huisvesting te realiseren is er door ons gekozen voor "optie b": niet meer dan drie bouwlagen, met 33% sociale woningbouw.
Die mening werd gedeeld door GroenLinks, ChristenUnie en SGP en met z'n vieren hebben we een amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend om niet voor "optie a" (het collegeplan), maar "optie b" te kiezen. Ook coalitiepartij Lokaal Veenendaal was voorstander van "optie b", maar steunde het amendement niet in verband met de dekking die wij voorstonden.

Nadat het amendement werd afgewezen, werd het originele raadvoorstel in stemming gebracht. Lokaal Veenendaal, die tegen het amendement had gestemd, voegde zich dit maal bij de oppositie en stemde ook tegen het raadvoorstel. Dit zou een meerderheid tegen het raadsvoorstel inhouden, waardoor de Wilhelminastraat gevrijwaard zou blijven van hoogbouw. Ware het niet dat Van Soest (ChristenUnie) en Dijkmans (Lokaal) afwezig waren. Dit leverde een stemverhouding 16-15 in plaats van 16-17 op. Althans, dat zou het geval zijn als Kees Lochtenberg (VVD) niet de zaal uit was gewandeld en daarmee zijn stem verloren had gegaan.

Het eindresultaat van de hoofdelijke stemming was 15-15, waarmee de stemmen dus staakten. Dit houdt een aantal zaken in:

  1. Het raadsvoorstel wordt opnieuw behandeld in de volgende raadsvergadering.
  2. Het amendement dat gisteravond is behandeld komt niet meer terug.
  3. Procedurele onduidelijkheid: hoe gaat de behandeling eruit zien? Nieuwe bespreking? Alleen stemmen? Zijn er nieuwe amendementen mogelijk?
  4. Als het uiteindelijke raadsvoorstel het niet haalt, zullen er nieuwe plannen gemaakt moeten worden. Hierdoor zal de Wilhelminastraat minstens nog enkele jaren geen hoogbouw in de achtertuin krijgen.
  5. Deze flapdrollenactie van Lochtenberg zal hem nog lang nagedragen worden. Feit is, dat hij zich de held van de Wilhelminastraat mag noemen!

U bent hier