h

SPEECH WET INBURGERING

8 februari 2007

SPEECH WET INBURGERING

Hieronder mijn speech die ik vanavond houd met betrekking tot agendapunt 10, verordening Wet Inburgering.

Voorzitter,

Driekwart van de PABO studenten haalt de taaltoets niet. Die mogen ze eindeloos overdoen. Dat zijn mensen die dadelijk kinderen taalles gaan geven. Krijgen zij een boete? Welnee. Sommige scholen sturen ze na ettelijke mislukkingen weg, maar een boete zit er niet in. Ook een student medicijnen, of welke richting dan ook, die al tonnen aan onderwijsgelden heeft gekost kan stoppen zonder boete. Een overtreding van de LEERplicht kan je wel beboeten maar een overtreding van de SLAAGplicht, die komt echt alleen bij de Wet Inburgering voor. Dat is op zijn minst curieus te noemen.

Voorzitter, het moge duidelijk zijn dat de SP zeer kritisch is tegenover de Wet Inburgering. Niet in de laatste plaats, omdat Nederland een lange traditie heeft van verkeerd omgaan met migranten; met name de arbeidsmigranten. Het begon al tijdens de wederopbouw. Toen werden mensen uit andere landen hierheen gehaald om ons vuile werk op te knappen. Ze werden gekeurd als vee, en ontmoedigd ?? of liever gezegd: ervan weerhouden ?? om onze taal en cultuur te leren kennen. Ze zouden immers toch na verloop terugkeren. Toen ze in de jaren ??80 niet meer ??nodig?? waren, en toch bleven, hadden we moeten zeggen: prima dat je blijft, maar zorg dat je mee kunt draaien. Dit werd echter niet gedaan, en ook het aanbod aan inburgeringscursussen was niet of nauwelijks existent. Een valse politieke correctheid vond het discriminant om eisen te stellen aan de nieuwe Nederlanders en een ieder die dit wel deed werd afgeschilderd als racist. Zo ook de SP, die destijds in de brochure ??gastarbeid en kapitaal?? wees op de noodzaak van ?? onder andere ?? inburgering.

Nu, ruim twintig jaar te laat, is er een Wet Inburgering. In die twintig jaar is echter wel de situatie grondig veranderd, en kun je eigenlijk niet meer iedere uitheemse landgenoot aan keiharde eisen onderwerpen. En uiteraard moet je rekening houden met de financiële situatie waarin vele mensen verkeren. Grote groepen allochtone Veenendalers hebben het niet bijster breed, dus kunnen we het niet maken om ??big business?? te maken van eigen bijdrages en boetesystemen.

Het zou de wethouder dus sieren om in de beleidsregels een zo mild mogelijke regeling te treffen als het gaat om die eigen bijdrage. Het moet immers niet zo zijn dat de mensen krom moeten liggen om te voldoen aan de inburgeringsplicht. Graag een expliciete toezegging van de wethouder dat hij de ruimte die de wet hem biedt optimaal benut om het Veenendalers financieel niet te moeilijk te maken om te voldoen aan de inburgeringsplicht.

Wat betreft de boetes; hierover gaf ik aan het begin van mijn speech al aan dat wij dit als SP niet van harte toejuichen. Het zal u dan ook niet verbazen dat wij hierover een amendement zullen indienen. Dat boeven beboet worden voor hun misdaden is één ding, dat onschuldige mensen beboet worden omdat ze de Nederlandse taal niet goed beheersen is iets anders.

Dank u wel.

U bent hier