h

SPEECH WILHELMINASTRAAT

8 februari 2007

SPEECH WILHELMINASTRAAT

Hier de speech die ik vanavond voordraag tijdens de gemeenteraad, met betrekking tot agendapunt 7: Ontwikkelingsstrook langs Weverij (achter Wilhelminastraat)

 

Voorzitter,

De Wilhelminastraat ligt de SP na aan het hart. In de gemeenteraadscampagne heeft mijn partij deze straat als expliciet voorbeeld genoemd om aan te geven dat het voor de SP van groot belang is dat Veenendalers zeggenschap hebben in hun eigen buurt. De boodschap van de bewoners was duidelijk: geen hoge flats in onze achtertuin.

Dan wordt het natuurlijk lastig, want in ons verkiezingsprogramma staat juist dat hoogbouw noodzakelijk is. Wij zijn niet bang voor een ??Manhattan aan de Grift?. Niet dat we het zo mooi vinden, maar het is een effectief middel in de strijd tegen de woningnood, en een efficiënte manier om de grond optimaal rendabel te benutten. Een andere reden om hoogbouw toe te juichen is om groene en historische plekken elders te ontzien. En daar komt nu juist de Wilhelminastraat weer om de hoek kijken, want deze straat is een historische straat bij uitstek. De huizen dateren uit het begin van de vorige eeuw, hebben hun eigen karakteristiek en zijn één van de laatste oude stukjes Veenendaal dat nog over is. Dus nu zijn het niet alleen de bewoners die deze plek niet geschikt voor hoogbouw vinden; ook past een hoge flat op deze plek niet in de visie die wij als partij hebben.

Dus zeggenschap van de buurt en behoud van een historisch stukje Veenendaal zijn voor de SP goede redenen om te zeggen: geen hoge flats hier. Dan is er nog het probleem van de sociale woningbouw, die de SP hoog in het vaandel heeft staan. Immers, als je niet te hoog gaat, is sociale woningbouw steeds minder rendabel. Maar we willen het wel! Wonen in Veenendaal mag immers geen privilege voor de rijke stinkerds worden! Dus hier moet ook wat op gevonden worden.

En dat is gebeurd. Al onze overwegingen komen samen in de zogenaamde ??optie b?. Deze optie voor de invulling van dat gebied kent een acceptabele hoeveelheid sociale woningbouw. En met slechts drie bouwlagen is doet het geen inbreuk aan het karakter van de Wilhelminastraat. Mijn partijgenoot Jaap Pottjewijd heeft onlangs een bezoek gebracht aan de Wilhelminastraat; helaas trof hij er niemand aan, maar hij maakte wel van de gelegenheid gebruik om op verkenning te gaan, en wat hij daar zag bevestigde ons standpunt. Drie woonlagen is goed te doen. Zeker wanneer in de bouwstijl rekening wordt gehouden met de karakteristieken van de Wilhelminastraat, kan dat wel leien.

Het is natuurlijk wel een tikkie duurder dan ??optie a?, maar dat moet geen probleem zijn. Het kan gewoon worden betaald uit de grondexploitatie omdat we uitzicht hebben op spreekwoordelijke vette cash in deze pot, te denken aan het positieve resultaat uit het Petenbos.

Ik ben dan ook blij dat er meerdere partijen zijn, die inzien dat  ??optie b? het meest recht doet aan ieder denkbaar belang in deze kwestie. Ook ben ik blij dat de wethouder, die de voorkeur geeft aan ??optie a?, in de commissie Stad aangaf dat hij er geen halszaak van zou maken. Dit geeft de coalitiepartijen de ruimte om te kiezen voor ??optie b?, en ik hoop dan ook van harte dat ze die ruimte zullen benutten.

Dank u wel.

U bent hier