h

Verordening Wet Inburgering : Voorzichtig !

9 februari 2007

Verordening Wet Inburgering : Voorzichtig !

Gisteravond is de wet inburgering aan de orde geweest. Zoals je hebt kunnen lezen in mijn speech was ik van plan om een amendement (wijzigingsvoorstel) in te dienen. Toch heb ik dat niet gedaan. Ik zou hoogstwaarschijnlijk niet op voldoende steun kunnen rekenen, en als dat amendement was ingediend zou in een later stadium niets meer veranderd kunnen worden. Omdat integratie nu eenmaal zo'n belangrijk thema is, en wij als SP het beste eruit wil halen voor onze inburgeraars en de maatschappij als geheel, wilde ik niet m'n kruit verschieten en daarmee buiten spel komen te staan.

Wel heb ik een aantal keiharde toezeggingen getracht af te dwingen van Wethouder Pilon. Hij probeerde zich voorzichtig uit te drukken, omdat ook hij gehinderd wordt door die achterlijke Verdonk-wet. Hij gaf in ieder geval aan dat hij de (weinige) ruimte die de wet hem bood optimaal wilde benutten om de Veense uitvoering hiervan zo positief mogelijk te maken.

Want positiviteit, daar ontbreekt het nogal aan in de Wet Inburgering. Er wordt een heleboel geblaat over straffen en boetes, en feitelijk wordt er gesuggereerd dat inburgeraars van kwade wil zijn en te lui om examen te doen. Alsof het hun schuld is, dat de Nederlandse goegemeente er een dikke twintig jaar te laat achter kwam dat het wel eens goed zou zijn als nieuwkomers aansluiting vonden in de samenleving.

De wethouder toonde zich echter van goede wil, en hij niet alleen. GroenLinks, bij monde van Mirjam van Beveren gaf ook aan dat ze de wet teveel over straffen vond gaan en te weinig over wederkerigheid. Wat gebeurt er als er goed wordt ingeburgerd? Hebben nieuwkomers dan evenveel kans op de arbeidsmarkt? Evenveel kans op een stageplaats? Wel sprak ze erg veel enthousiasme en vertrouwen uit richting de wethouder, waardoor haar kritische geluid wat op de achtergrond verdween.

Abdennour el K'tibi (PvdA) loofde het Veense gehalte van de verordening, maar hekelde het Verdonk-gehalte van de wet. Hij deelde mijn kritiek op de boetes en de eigen bijdragen, en verwees naar het nieuwe regeeraccoord: Samen Leven, Samen Werken. Dat was de gedachte waar het om zou moeten draaien bij inburgering en integratie.

Ook Jolanda de Heer van de ChristenUnie maakte een verwijzing naar het regeeraccoord. Ook zij gaf daarbij aan dat ze erg kritisch was tegenover de Wet Inburgering, en dat ze graag bij de vaststelling van de beleidsregels verder zou praten over de Veense invulling. Dat geldt ook voor Jan Vermeer van de SGP, die het onderste uit de kan wilde halen om een zo positief mogelijk inburgeringsbeleid in Veenendaal op poten te zetten. Na afloop van de vergadering gaf hij aan dat we de wethouder, die van goede wil is, scherp moeten houden. Prikkelen genoot bij hem de voorkeur boven pressie (hoewel ik vind dat je altijd een pressiemiddel achter de hand moet houden voor het geval dat).

Uit de hoek van CDA, VVD en Lokaal Veenendaal bleef het stil.

Ik telde dus mijn zegeningen; ik had voldoende aan de toezegging van Wethouder Pilon en voelde mij gesterkt door PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en SGP om bij de vaststelling van de beleidsregels verder te praten. Het liefst had ik de boeteregeling al in de verordening aangepakt, maar dat zat er gewoon niet in. Op naar de beleidsregels dus!

U bent hier