h

Wilhelminastraat

27 februari 2007

Wilhelminastraat

Na al het gejojo over de geldigheid van de stemming, omdat VVD-raadslid Lochtenberg een telefoontje belangrijker vond dan de lokale democratie, heeft de Burgemeester een knoop doorgehakt. Volgens hem is de stemming geldig.

Morgenavond (woensdag 28 februari) zal hij om 18:30 het raadspresidium (de fractievoorzitters) bijeenroepen om over dit besluit te praten. Het zal plaatsvinden in de raadszaal, voorafgaand aan de commissievergadering Middelen.

Een aantal politieke partijen, waaronder de SP, is het niet eens met het besluit. Voor de SP geldt: door het onnavolgbare gejojo is de enige transparante oplossing het overdoen van de stemming.
Dit zal ongetwijfeld één van de meest spannende en spraakmakende fractievoorzittersoverleggen worden die ooit in Veenendaal heeft plaatsgevonden.

En het mooiste is: dit overleg is openbaar. Kom dus allemaal kijken!

U bent hier