h

Nog 2 dagen . . .

5 maart 2007

Nog 2 dagen . . .

Op 7 maart mag er weer gestemd worden. Dit keer gaat het om de Provinciale Staten en om de Eerste Kamer. Een goede kans om Nederland beter en socialer te maken.

Wat zijn de Provinciale Staten?
Wat de gemeenteraad is op lokaal niveau, en de tweede kamer op landelijk niveau ?? dat zijn de Provinciale Staten op provinciaal niveau. De Provinciale Staten gaan onder andere over Ruimtelijke Ordening, Openbaar Vervoer, Jeugdzorg en Onderwijs. Ook kiezen de Provinciale Staten de leden van Eerste Kamer.

Wat doet de Eerste Kamer?
Als het Kabinet of de Tweede Kamer met wetten komt, moet de Eerste Kamer bepalen of die wetten goed zijn. Pas als de Eerste Kamer een wet heeft goedgekeurd, kan die in werking treden.

Waarom moet ik SP stemmen?

De provincie gaat over een aantal zaken die erg belangrijk zijn. Als je goed openbaar vervoer, goede jeugdzorg en voldoende groen wilt, is de SP de beste keuze. Een sterke SP in de Eerste Kamer zorgt er ook voor dat het Kabinet Balkenende IV rekening met de SP houdt, en zal dus met socialere wetten komen.

Kan ik op een Veenendaler stemmen?
Ja, voor de SP staan er twee Veenendaalse kandidaten op de provinciale lijst. Fatima Bich-Bich staat op nummer 7 en Jan Breur op nummer 27.

U bent hier