h

Schriftelijke vragen CDA . . .

23 maart 2007

Schriftelijke vragen CDA . . .

Het CDA heeft schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld over volkstuintjes. Vragenstellers Wilrik van't Noordenende en Maarten Punt zijn helaas wel onzorgvuldig geweest in de formulering van hun brief. Hierdoor is het volgende in de brief komen te staan:

"Behalve de klachten van de buurtbewoners is ook naar de mening van het CDA de entree van Veenendaal via de Buurtlaan Oost ver beneden het vereiste niveau."

Dus, als ik het goed begrijp, zeggen de heren Van't Noordenende en Punt, dat het CDA zowel de entree van Veenendaal als de klachten van de buurtbewoners beneden het vereiste niveau zijn.

Mijn vraag is: hoe hoog moet het niveau van je klachten zijn, voor ze aan het niveau voldoen dat volgens het CDA is vereist?

U bent hier