h

Speech groen

15 maart 2007

Speech groen

Lees hier de speech die ik vanavond op de gemeenteraadsvergadering houd over: Kaderstelling onderhoud openbaar groen, straatmeubilair en wegbeheer.

Voorzitter,

Toen dit onderwerp aan de orde was in de commissie, heeft de woordvoerder van mijn partij aldaar, Gert Worst, de wethouder niet bijzonder gecharmeerd met een opmerking. Het ging erom dat in het voorliggende voorstel het centrum meer aandacht kreeg dan de woonwijken. De opmerking die de heer Worst hierover maakte zal ik niet herhalen; dit zou de wethouder onnodig tegen de versgekapte haren strijken, en ik wil het toch graag over de inhoud hebben. Ongetwijfeld zal de wethouder in zijn reactie zeggen dat hij blij is dat ik verstandiger ben dan mijn fractiegenoot, maar die flauwe opmerking neem ik dan maar voor lief.

Want de heer Worst had natuurlijk wel een punt. Het is niet echt rechtvaardig dat het centrum een andere behandeling krijgt dan de woonwijken. Niet dat wij dat niet kunnen begrijpen. Integendeel. Het centrum is immers het visitekaartje van de gemeente. Daar staat echter tegenover dat niet iedereen dagelijks in het centrum komt, maar wel dagelijks naar zijn eigen huis gaat. Zeker nu het bordeel wordt gesloten zullen veel mensen meer thuis zijn. En een goed verzorgde buurt is gewoon essentieel in de leefbaarheid van de wijken. Tevens hoort dit ook bij de verantwoordelijkheid die wij tegenover onze burgers hebben.

Het amendement van de ChristenUnie, (welke ik vanmiddag bestudeerd heb), sluit nauw aan bij de wensen die wij voor de woonwijken hebben. Ook waar het onderhoud achterstallig is, wordt er ingegrepen. De SP is dan ook voornemens dit amendement te steunen.

Waar wij echter ook bijzonder gecharmeerd van waren, was het amendement dat de Staatkundig Gereformeerde Partij op dit onderwerp indient. Een levensloopbestendige openbare ruimte. Het is een hele mond vol, en ??levensloopbestendig?? heeft veel weg van een modewoord. Dit laat echter onverlet dat het getuigt van moed en visie om dit in te brengen. Er zijn aanwijzingen dat deze manier van het benaderen van de openbare ruimte steeds meer in zwang komt, her en der. Veenendaal hoeft, wat de SP betreft, niet achteraan te lopen. Biologisch, ecologisch, vaktechnisch en economisch verantwoord? al deze factoren komen samen in de levensloopbestendige benadering, en deze omgang met de openbare ruimte wordt daarom door de SP van harte toegejuicht. Dit amendement kan ZEKER op onze steun rekenen.

Voor de wethouder heeft mijn partij geen vragen. Hij weet hoe wij in de materie staan, en als hij de behoefte heeft hierop te reageren, zijn wij natuurlijk van harte geïnteresseerd. Als hij zijn kostbare adem liever spaart voor confrontaties met andere partijen is dat ons even lief. We zijn hier immers om tot volwassen besluitvorming te komen. Ordinaire ruzies kunnen we beter overlaten aan een groep collega??s uit de landelijke politiek die waarschijnlijk een minder goede kapper hebben als onze wethouder. Wat dat betreft is er in Den Haag ook nog wel wat achterstallig onderhoud.

Dank u wel.

U bent hier