h

. : Van Heteren, S(G)P, spreekt : .

21 maart 2007

. : Van Heteren, S(G)P, spreekt : .

Het is wellicht een vreemde gewaarwording. Wim van Heteren (SGP), die het SP-standpunt verkondigt. Toch is het gebeurt, op de raadsvergadering van vorige week donderdag. In de voorafgaande commissie was afgesproken dat de raad met één mond hun teleurstelling over de "miskoop Rozenbottel" uit zou spreken, en dat Van Heteren namens ALLE fracties het woord zou voeren.

Helaas kun je met sommige partijen kennelijk geen afspraken maken, en de fracties van 5 mensen en meer waren arrogant genoeg om uit het collectieve verhaal te stappen en een solo-opvoering te geven. Gelukkig zijn er ook nog fracties die wèl woord houden, het is alleen jammer dat dit juist de kleine fracties zijn...

Hieronder het verhaal van Wim van Heteren, o.a. namens de SP

Een Schot in de Roos?

Namens de SP, Groenlinks, Lokaal V??daal en SGP, voer ik woord n.a.v.   het  rapport ??Een schot in de roos? van de rekenkamer commissie.

Hoewel de SP in de vorige raadperiode geen deel uitmaakte van de raad gaan ook zij hun verantwoordelijkheid in deze niet uit de weg.

Het onderzoekrapport van de rekenkamer naar de aankoop en exploitatie van de Rozenbottel houdt ons als college, raad en ambtenaren een spiegel voor. In een spiegel is niet alleen te zien hoe mooi je bent maar ook wat er mis is.

De titel,  vragenderwijs gesteld ??Een Schot in de Roos?, is ontleend aan een spreekwoordelijk gezegde en doet vriendelijk aan. De CU sprak in de commissie van ??Een sprong in het diepe?. En zonder enige moeite kan ik hier heel wat fraaie en minder fraaie spreekwoordelijke gezegden aan toevoegen

Dit onderzoek van de reken kamer ??waarbij kosten nog moeite zijn gespaard? is een gedegen onderzoek waarbij de feiten ordelijk in ??beeld zijn gebracht? en er geen ??spijkers op laag water? zijn gezocht.

De aankoop van de Rozenbottel heeft om strategische redenen plaats gevonden. 
De aankoop diende om het ruimte gebrek van div. instellingen op te heffen en de regie over het gebied in handen te krijgen, alsof ruimte gebrek en de inrichting van het gebied niet op een andere wijzen kan geschieden.

Volgens het college liggen in de meeste gevallen van strategische aankopen geen concrete doelstellingen ten grondslag aldus. Naar onze mening  doet de transactie van de rozenbottel meer denken aan een impuls inkoop dan aan een strategische aankoop.

De gedachte aan een impuls aankoop wordt versterkt door het feit dat een taxatie rapport  ??niet boven water? is gekomen Een taxatie rapport is een onmisbaar element bij een transactie zoals van de rozenbottel en is altijd een belangrijk onderdeel van de te voeren strategie. Je kan pas van een strategische aankoop spreken als een aankoop weloverwogen is geschied en alle ins en outs zijn geïnventariseerd en meegewogen.

Wij maken ons grote zorgen voor de toekomst gezien de aankoop van projecten zoals bv  de Lantor. Want zonder je positie van te voren te bepalen??, de risico??s te inventariseren en het te kopen  object  te taxeren stel je, je zeer kwetsbaar en onverantwoordelijk op. Ook al is het is geen onbekend en geen ongebruikelijk verschijnsel dat aan een strategische aankoop financiële risico??s zijn verbonden. De ??kost gaat voor de baat ??stelt het college in haar antwoord aan de rekenkamer. Zo??n antwoord nemen wij uw kwalijk.

Het samenspel liet te wensen over. Het college heeft de raad onvoldoende geïnformeerd over de Rozenbottel De raad is te veel ??voor het blok? gezet.
Bij de beantwoording van vragen van de raad aan het college was veelal   ??De draad zoek?

De raad had te grote informatie achterstand. Het college heeft te veel ??van de gelegenheid gebruik gemaakt? en voor de raad geld ??al te goed is buurmans gek? daar zullen wij als raad nota van moeten nemen.

Nu kan je dit college niet ter verantwoording roepen voor daden van het vorige college
Maar wel vinden wij hun reactie op dit rapport zeer merkwaardig Want in de pers werd het een ??vernietigend? rapport genoemd. Een hard oordeel maar waar.

De aanbevelingen 
??Als het kalf verdronken is dempt men de put? werd niet opgenomen in de rij van aanbevelingen van de rekenkamer commissie . Deze aanbevelingen van de RKC werden door de commissie stad in de commissie op een paar stevige opmerkingen na in haar laatst gehouden vergadering unaniem overgenomen. Dat kon niet anders want de commissie stad werd door de reken kamer commissie  ?? voor een voldongen feit gezet?.

Het past ons allen collectief ??schuld te bekennen? omdat door de burger ,van het college, van de raad en van de ambtenaren niet gezegd kan worden dat zij , ??overgegaan te zijn tot de orde van de dag? zonder te voelen ??tekort geschoten te zijn ??en dat dit rapport hen ? koud laat ??en dat de raad  ??beter een oogje in het zeil moet houden?

Tenslotte danken wij de rekenkamer voor dit gedegen rapport. College, Raad en ambtenaren zullen dit rapport ??ter harte  moeten nemen? en wensen dat het volgende rapport van de rekenkamer het college de raad en ambtenaren  ??als muziek in de oren klinkt?.

U bent hier