h

Het belang van cultuur in Veenendaal

17 september 2010

Het belang van cultuur in Veenendaal

Door de gedoger van het kabinet wat we waarschijnlijk gaan krijgen, wordt cultuur stelselmatig weggezet als 'linkse hobby'. Ik beschouw dit als eretitel of geuzenaam voor de cultuur. Tegelijkertijd is het een teken dat cultuur in veilige handen is bij de linkse partijen.

Cultuur is om verschillenden redenen van belang voor een gemeente; dus ook voor Veenendaal. Er zijn natuurlijk economische, sociale en esthetische belangen toe te dichten aan cultuur, maar laten we niet voorbij gaan aan het intrinsieke belang.

Cultuur, in al haar uitingen, is de viering van het mens-zijn. Cultuur is datgene wat ons onderscheid van robots. We zijn mensen met verlangens, ambities, frustraties en hartstochten. Hieraan een economische waarde koppelen doet eigenlijk afbreuk aan de menswaarde die cultuur in zich draagt.

Desalniettemin kan cultuur bijdragen aan de economie. Met name de beschikbaarheid van podiumkunsten en de aanwezigheid van cultureel erfgoed maakt een gemeente aantrekkelijk om in te wonen en te ondernemen.

Voor Veenendaal zouden een kleine theaterzaal, behoud en benutting van het Ritmeestergebouw, een rustieke, dorpse hoofdstraat, en de terugkeer van de muziektent dus waardevolle investeringen zijn.

Dat geldt voor onze economie, onze leefbaarheid en ons mens-zijn.

Naar aanleiding van Groot Veens Cultuurdebat, afgelopen woensdagavond.

U bent hier