h

amendement koopzondag

1 februari 2013

amendement koopzondag

Om kosten te sparen in het onderzoek naar de koopzondag heeft de SP het volgende wijzigingsvoorstel ingediend:

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor:
Het beslispunt te vervangen in:
1.) Het onderzoek te laten uitvoeren door studenten die afstuderen in het wetenschappelijk onderwijs, als hun afstudeeronderzoek.
2.) Pas wanneer er geen studenten geschikt en/of bereid zijn gevonden het onderzoek uit te voeren, het onderzoek te laten uitvoeren door een onderzoeksbureau. Het college zal hiervoor een voorstel doen aan de raad.

Toelichting:
Studenten zijn goed in staat om onderzoek te verrichten. Zij doen dit onder toezicht en begeleiding van een universitair docent die de kwaliteit van het onderzoek waarborgt. De vergoeding die zij hiervoor vragen bedraagt veelal niet meer dan de gemaakte onkosten. In de magere jaren moeten wij geld besparen waar wij dit kunnen.
Door de onderzoeksopdracht bij studenten neer te leggen, krijgen we een hoogwaardig onderzoek voor een zeer betaalbare prijs. Daarnaast geven we de studenten de mogelijkheid om maatschappelijke relevantie toe te kennen aan hun afstudeeronderzoek.

Naam en ondertekening
SP; dhr. J.P. Breur

U bent hier