h

Blog Jan Breur

18 december 2013

Escape: Le Grande Finale?

Er is de laatste weken heel veel gezegd, geschreven en gestreden inzake de mogelijke sluiting van Escape Pop- & Cultuurpodium.

Donderdagavond 19 december is er een voor publiek toegankelijke raadsvergadering. Wij hopen dat
gemeenteraadsleden tijdens deze bijeenkomst het College van B&W op andere gedachten kunnen brengen en ervoor kunnen zorgen dat de jaarlijkse subsidie voor pop- en cultuurparticipatie voor jongeren voor 2014 en voor de komende jaren alsnog veilig gesteld kan worden.

Daarom gaan wij gemeenteraadsleden en college van B&W nogmaals laten zien hoe belangrijk Escape is voor
de vele Veenendaalse jongeren. En organiseren we een finale actie en muzikale bijeenkomst, voor en door de jongeren zelf.

Lees verder
18 december 2013

Hou Escape open!

Een dag voordat Escape definitief haar deuren dreigt te sluiten, praat de gemeenteraad over een manier om het open te houden. Waarom zo laat? Omdat de wethouder iedereen aan het lijntje heeft gehouden. En nu nog is het onduidelijk wat er precies aan de hand is – anders dan dat op 20 december het doek valt voor Escape, als er niets aan wordt gedaan.

Lees verder
4 december 2013

Sinterklaas & The X-Men...

In de afgelopen stukken heb ik de historische en culturele context van Sint en Piet doorlopen en gezocht waar het verdriet van Piet's tegenstanders zit.
'Knecht' -later: Piet- is bedacht voordat de slavernij is afgeschaft, en is de ondergeschikte kleurling van Sinterklaas. En hoewel er voldoende aanwijzingen zijn dat dit niet de juiste interpretatie van het Sinterklaasfeest is, geeft dit een negatieve smaak aan het feest. En symboliseert Zwarte Piet het racisme van vandaag de dag.

Hoewel ik de etymologische verwantschap met het werkwoord 'knechten' (vastbinden, onderwerpen) niet kan ontkennen, heeft het woord 'knecht' voor mij persoonlijk nooit de betekenis van slaaf gehad.
Het boerengezin waarmee mijn ouders bevriend waren hadden een 'knecht'; of althans - iets waarvan ik in mijn kindertijd aannam dat het de knecht was. Iemand die op de boerderij werkte, maar er niet woonde of deel uitmaakte van de familie. Een werknemer ~ geen ondergeschikte.
En als kind noemde ik Robin het 'knechtje' van Batman. Het woord had voor mij niet de lading van slaaf. Side-kick zou een betere vertaling van het woord zijn. Is het hebben van een negroide side-kick racistisch?

Lees verder
2 december 2013

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

VAN DE FRACTIE SP

 

ONDERWERP: Voortbestaan Pop- en Cultuurpodium Escape

 

Veenendaal, 2 december 2013

 

Geacht college,

 

In de vergadering van de raadscommissie op 21 november ontkrachtte wethouder Bouwmeester de geruchten dat het voortbestaan van Pop- en Cultuurpodium Escape in het gedrang zou zijn. Eerder deed hij dit al tegenover de media. Deze geruchten zouden het gevolg zijn van onware uitspraken van de directeur van Stichting Welzijn Veenendaal.

In diezelfde commissievergadering gaf de wethouder aan 'er alles aan zou doen om Escape open te houden'. Op het plan van Escape was positief gereageerd van de kant van de gemeente. Hoewel op 19 november nog onduidelijk was of ook de subsidie voortgang zou vinden, gaf de wethouder in de commissievergadering van 21 november aan die dag nog een subsidieaanvraag te hebben ontvangen.

In een persbericht dat op de website van Escape staat, wordt echter gemeld dat de subsidie 'spoorloos verdwenen is'.

Lees verder
27 november 2013

Ku Klux Klaas

 

Verhalen zoals de Legenda Aurea, Basilios, Ethiopische Piter en Die Geschichte der Schwarzen Buben wijzen erop dat Sinterklaas eerder een bestrijder van slavernij en racisme is, dan een voorstander. Toch zien Verene Shepherd, Quincy Gario, Prem en andere tegenstanders in Sint en Piet toch vooral een symbool van kolonialisme.

Het feit dat Schenkman's personage 'Knecht' stamt van voor de afschaffing der slavernij, hij ogenschijnlijk ondergeschikt is aan de Sint, en dom of clownesk overkomt is voor tegenstanders van Piet een belangrijke steen des aanstoots.
Tofik Dibi (Bam!, kent u hem nog?) beschreef het op 22/11/2013 als volgt in de Volkskrant:

Lees verder
26 november 2013

Basta!

“Verlies aan koopkracht is de dood in de pot voor ondernemers”, zei SP-Tweedekamerlid Sharon Gesthuizen afgelopen maandag op onze ondernemersavond. Doordat mensen minder
uitgeven, hebben ondernemers te maken met inkomstenverlies. Dus, de bezuinigingen van het kabinet treffen ons allemaal.

Lees verder
18 november 2013

Aan de schandpaal: Valse Aanbiedingen

In een recent verleden nagelde ik de Blokker Holding in het algemeen, en Bart Smit in het bijzonder, aan de schandpaal wegens seksisme. Door het speelgoed te categoriseren in 'jongens'- en 'meisjes'-speelgoed drukt het bedrijf kinderen in een hokje.

Brandweerwagens zijn niet voor meisjes bedoeld, en poppen niet voor jongens; suggereert het bedrijf. Ach, het is niet ongebruikelijk om je speelgoed op basis van sekse van beoogde afnemertjes te categoriseren, maar in de Bart Smit folder werd het wel heel bont gemaakt: een pagina vol met speelgoed-huishoudapparatuur, met als begeleidende boodschap dat meisjes die hiermee spelen 'net zo goed als mama' willen zijn. Au.

Als je deze vorm van genderstereotypering al wilt honoreren met klandizie bij voornoemde zaak, loop je ook nog eens de kans dat je een poot wordt uitgedraaid in de Sinterklaastijd.

Lees verder
10 november 2013

Struwwelpiet

In 1845 verscheen er een kinderboek, genaamd Struwwelpeter. Het was geschreven door de Duitser, Heinrich Hoffman, en was een verzameling ethiekverhalen in een stijl die zich laat vergelijken met die van Roald Dahl.

Het vierde verhaal in 'Struwwelpeter' heet 'Die Geschichte von den schwarzen Buben' - een Sinterklaasverhaal dat zijn gelijke niet kent:
Een zwarte jongen wordt getreiterd door drie etterbakken. Sinterklaas neemt het op voor de jongen, en gooit Ludwig, Kaspar en Wilhelm in een grote pot inkt, waardoor zij nog zwarter worden dan de jongen.

Lees verder
1 november 2013

Schenkman en zijn Knecht

Zijn evenbeeld, de Iraanse Hajji Firuz, wordt beschermd bejubeld door de VN. Dankzij verhalen over Basilio uit Myra, Piter uit Ethiopie en de Legenda Aurea is zijn werkgever boven alle verdenking van slavernij verheven. En toch is Zwarte Piet controversieel...

Lees verder

Pagina's

U bent hier