h

Blog Jan Breur

5 juli 2013

Brief aan de burgemeester

Onderstaande brief is een reactie op een brief die de SP-fractie heeft ontvangen naar aanleiding van schriftelijke vragen en een gesprek over de WMO.

Lees verder
5 juli 2013

Wat wil de winkelier?

Eind vorig jaar deed de SP een enquete onder winkeliers aan de rand van het centrum. Hen werd gevraagd hoe zij tegen de reclamebelasting aankijken. Het antwoord was helder: ze betalen veel, maar profiteren er nauwelijks van.
Uit een evaluatie van het Ondernemersfonds bleek hetzelfde. Nu gaat er geen reclamebelasting meer worden geheven in die gebieden. Wat de SP betreft een goede zaak.

Lees verder
16 juni 2013

Prism Break/No Such Agency

We worden in de gaten gehouden. Door Google, door Microsoft, door al die bedrijven die niet weg te denken zijn uit ons internetbestaan. Privacy is een illusie...

Lees verder
28 mei 2013

Strijd voor thuiszorg

In de komende raadsvergadering zullen de basistarieven voor de WMO worden vastgesteld. Dankzij de SP is dat wettelijk verplicht; zo is er een waarborg op de kwaliteit van zorg. Zo ook op de arbeidsvoorwaarden voor de mensen die de zorg leveren.

Lees verder
28 mei 2013

HUURMANIFESTATIE

DOOR: BAUKJE HIEMSTRA
op 18 mei; met excuses voor de vertraging

Lees verder
15 mei 2013

Steun onderstaand burgerinitiatief!

Water is een openbaar goed, geen handelswaar - We verzoeken de Europese Commissie om een voorstel voor wetgeving te doen waarin het recht op water en sanitaire voorzieningen, zoals erkend door de Verenigde Naties, is opgenomen en de voorziening van water en sanitatie als essentiele publieke diensten voor iedereen wordt bevorderd. De EU-wetgeving moet eisen dat overheden garanderen dat alle burgers kunnen beschikken over voldoende en schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. We dringen er op aan dat:

Lees verder
15 mei 2013

VOORBEELDEN VAN DE HUURVERHOGING:

Huurt u een huis voor 320,00 euro per maand en is uw inkomen...

Lees verder
22 april 2013

Uw zorg, onze zorg

Maandag 15 april sprak Tweede-Kamerlid Renske Leijten in 'de Plantage' over de zorg. Zij maakt zich, met ons, grote zorgen over de bezuinigingen die op ons afkomen. Het wordt steeds moeilijker voor mensen om de noodzakelijke zorg en ondersteuning te krijgen, en de toegang tot verzorgingshuizen wordt aan steeds meer mensen ontzegd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier