h

Blog Jan Breur

12 september 2013

De tien geboden - Epiloog

En Wij gaven Mozes het Boek, als voltooiing van de gunst aan hem die goed wilde doen en een uitleg van alle dingen en een leidraad en een barmhartigheid, opdat zij in de ontmoeting van hun Heer mochten geloven. Soera 'Het Vee' 154

Lees verder
11 september 2013

9/11, veertig jaar later

"Huh?", zullen sommige lezers denken, "9/11 is toch nog geen veertig jaar geleden?" Dat klopt; de gruwelijke aanslagen op het World Trade Center in New York vonden plaats in 2001. Dat is nog lang niet veertig jaar geleden. Ik heb het over een andere verschrikkelijke episode uit de geschiedenis, waarover je lang niet zoveel hoort: De liberale staatsgreep in Chili.

Lees verder
10 september 2013

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

VAN DE FRACTIE SP Betreft: Uitstoot Ardagh/Boxal

Lees verder
9 september 2013

De tien geboden - gebod 10

Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Exodus 20:17

Lees verder
3 september 2013

Rutte

Hij deed het uit zijn hoofd, de H.J. Schoo-lezing. Daardoor was ik bang dat de tekst niet ergens te vinden zou zijn, maar de website van de Rijksoverheid bood soelaas. Gelukkig, want ik was wel een beetje benieuwd. Zeker door de hype die zich vandaag in de dagbladen voordeed: de Telegraaf vond dat hij perspectief tentoonspreidde, Trouw vond dat die visie juist miste.
Ik ben het met
Trouw eens...

Lees verder
1 september 2013

De tien geboden - gebod 9

Leg over een ander geen vals getuigenis af. Exodus 20:16

Lees verder
31 augustus 2013

De tien geboden - gebod 8

Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Johannes 10:1

Lees verder
25 augustus 2013

De tien geboden - gebod 7

Pleeg geen overspel Exodus 20:14

Lees verder
25 augustus 2013

Dijsselbloem

Het Kabinet, en minister Dijsselbloem in het bijzonder, wil ABN-AMRO met verlies terug op de beurs brengen. Wat is er aan de hand? a) Het neoliberale nihilisme heeft zich meester gemaakt van minister Dijsselbloem
b) Het is minister Dijsselbloem in zijn bol geslagen
c) Het kan het kabinet geen donder schelen dat het land naar de barrebiesjes gaat
d) Al het bovenstaande

Lees verder
24 augustus 2013

De tien geboden - gebod 6

Derhalve hebben Wij aan de Israelieten voorgeschreven dat wie een ander doodt(...) het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood. Soera 'De Tafel' 32

Lees verder

Pagina's

U bent hier