h

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

10 september 2013

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

VAN DE FRACTIE SP Betreft: Uitstoot Ardagh/Boxal

Veenendaal, 10 september 2013

Geacht college,

Gedurende de zomervakantie heeft de SP kennis genomen van de uitkomsten van het onderzoek dat RIVM in opdracht van de gemeente deed naar de uitstoot van het bedrijf Ardagh, voorheen: Boxal, gelegen in de wijk 't Hoorntje. Uit het onderzoek blijkt dat de uitstoot van VOS - Vluchtige Organische Stoffen - weliswaar boven de milieunorm ligt; er zijn geen gezondheidseffecten te verwachten.

Omwonenden zijn er echter niet gerust op.

Dit blijkt uit het artikel 'We zijn er helemaal niet gerust op' (Veenendaalse Krant, 24/7/2013), uit de vragen die zij stelden op de informatiebijeenkomst op het gemeentehuis op 18 juli jongstleden, en uit de reacties die er bij onze partij binnenkwamen. We zijn tevens in het bezit van een lijst van 33 bewoners van de Davidsstraat die de afgelopen 15 jaar gediagnosticeerd zijn met kanker; het merendeel hiervan is inmiddels overleden. De SP-fractie begrijpt en deelt de zorgen van de omwonenden.

Het bedrijf heeft 2 jaar de tijd gekregen om aanpassingen te maken, teneinde aan de gestelde milieunormen te voldoen. Naar wat wij begrepen hebben, gaat Vitens onderzoek doen naar de kwaliteit van het drinkwater.

Mijn fractie heeft hierover de volgende vragen:

1.)Hoe kan het zijn dat een uitstoot die boven de norm zit niet schadelijk is? Kortom; welke functie heeft de norm?
2.)Indien de uitstoot van Ardagh niet schadelijk is, hoe verklaart het College dan de grote hoeveelheid gezondheidsklachten, inclusief de vele gevallen van kanker, in de omgeving van het bedrijf?
3.)Waarom is er gekozen voor een termijn van 2 jaar waarbinnen Ardagh haar uitstoot terug moet brengen naar de norm? Welke consequenties heeft het wanneer dit niet wordt bereikt?
4.)Is het juist dat Vitens het drinkwater gaat controleren, en zo ja, wat is hier de reden van? Wat verwacht met in het water aan te treffen?
5.)Dient het drinkwater niet onder permanente controle te staan?

Wij vertrouwen op een spoedige, gemotiveerde beantwoording van onze vragen.

Hoogachtend,

J.P. Breur
Fractievoorzitter

U bent hier