h

HUURMANIFESTATIE

28 mei 2013

HUURMANIFESTATIE

DOOR: BAUKJE HIEMSTRA
op 18 mei; met excuses voor de vertraging

Dat was het dan. De grote Veense huurmanifestatie. Na weken van harde voorbereidingen, waarin we zo?n achtduizend flyers huis aan huis verspreid hebben en waarin we een paar avonden met veel lol protestborden gemaakt hebben, kregen we vandaag loon naar werken.

Pakweg honderdvijftig Veense burgers toonden hun bezorgheid om het woonakkoord, dat in februari gesloten werd, met dank aan de VVD, PVDA, D66, SGP en CU. Dit akkoord zorgt ervoor dat in vijf jaar de huren met 27% omhoog gaan. Dit terwijl de inkomens bevroren worden. En al dat geld gaat regelrecht naar de schatkist ten behoeve van de aflossing van de staatsschuld.

Dit woonakkoord betekent niet alleen dat de huren omhoog gaan. De Sociale woningbouwbedrijven zijn hierdoor ook niet meer in staat om nieuwbouw te doen en te renoveren. Dus niet alleen de huurders zijn het slachtoffer van dit woonakkoord. Ook de bouwsector heeft hier zwaar onder te lijden. Er komen dagelijks, zeven dagen in de week, 37 bouwvakkers op straat te staan.

Hondervijftig Veense demonstranten liepen een mars door de Hoofdstraat. Het winkelende publiek keek op van al die protesteerders met hun ludieke leuzen als KARTONNEN DOZEN en SCHEEFWONEN DOE JE met dank aan de NAM ALLEEN IN GRONINGEN.
Honderdvijftig Veense demonstranten. Als je bedenkt hoeveel mensen direct getroffen worden door het woonakkoord, dan is dat misschien niet veel. Maar als je bedenkt dat er in Veenendaal nog nooit geprotesteerd is, dan mogen we in onze handen knijpen.

We hebben geschiedenis geschreven, zei Paulus Jansen en hij was blij er bij te zijn.
Komt u ook bij een volgende manifestatie?
U bent van harte welkom om uw stem te laten horen.

U bent hier