h

UITNODIGING POLITIEKE AVOND "ZORG"

10 april 2013

UITNODIGING POLITIEKE AVOND "ZORG"

Beste genodigde,

Op maandag 15 april organiseert de SP een openbare avond in Brasserie 'de Plantage' in Veenendaal. Deze avond zal in het teken staan van zorg, en onder andere Tweede-Kamerlid Renske Leijten zal hier spreken. De avond begint om 20:00u; inloop vanaf 19:30.

De zorg wordt hard getroffen door de bezuinigingen van het kabinet. Veel taken worden overgeheveld van het rijk naar gemeenten, zonder bijbehorend budget. In de thuiszorg is de nullijn afgekondigd, bovenop forse bezuinigingen. Het recht op noodzakelijke ondersteuning en dagbesteding komt te vervallen. En dat is slechts een greep uit wat Rutte in petto heeft. Er is dus veel om over te praten.

Op de avond zal onder andere worden gesproken over welke impact de bezuinigingen hebben op de samenleving, welke alternatieven er zijn en wat mensen kunnen doen om het tij te keren. Ook zal er aandacht worden gevraagd voor het Kennisnetwerk Thuiszorg dat de Veenendaalse SP in 2011 is opgestart.
U bent van harte welkom om op deze avond met ons mee te praten. Zien we u dan?

Met vriendelijke groet,

SP AFDELING VEENENDAAL

POLITIEKE AVOND OVER ZORG
Met Renske Leijten, Tweede Kamer, SP
Maandag 15 april 20:00u (inloop vanaf 19:30u)
Brasserie 'De Plantage', Veenendaal

U bent hier