h

Steun onderstaand burgerinitiatief!

15 mei 2013

Steun onderstaand burgerinitiatief!

Water is een openbaar goed, geen handelswaar - We verzoeken de Europese Commissie om een voorstel voor wetgeving te doen waarin het recht op water en sanitaire voorzieningen, zoals erkend door de Verenigde Naties, is opgenomen en de voorziening van water en sanitatie als essentiele publieke diensten voor iedereen wordt bevorderd. De EU-wetgeving moet eisen dat overheden garanderen dat alle burgers kunnen beschikken over voldoende en schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. We dringen er op aan dat:

1. De EU-instellingen en Lidstaten worden verplicht om er voor te zorgen dat alle inwoners kunnen genieten van het recht op water en sanitaire voorzieningen.

2. De watervoorziening en het beheer van de watervoorraden niet aan 'interne marktregels' worden onderworpen en dat de waterdiensten van liberalisering worden uitgesloten.

3. De EU zich nog meer inspant om universele toegang tot water en sanitaire voorzieningen te bereiken.

Klik HIER om het burgerinitiatief te ondertekenen

U bent hier