h

koopzondag ~ of niet ...

1 februari 2013

koopzondag ~ of niet ...

Winkelsluiting op zondag
In tegenstelling tot waar het culturele activiteiten betreft, is de SP geen voorstander van winkelopening op zondag - integendeel. Veel winkeliers hebben een christelijke achtergrond en het moet hen gegund worden om de zondag vrijelijk te kunnen beleven. Daarbij, en dat weegt wat de SP betreft zwaarder, is een 24uurs-economie ongezond voor de samenleving en met name voor de zelfstandige winkelier. Die zou zijn vrije dag moeten opofferen of extra personeel aan moeten trekken om niet stukgeconcurreerd te worden. Om de kleine winkelier te beschermen, houden we die winkels dicht.

Uit: verkiezingsprogramma SP Veenendaal, 2010-2014

Of bovenstaande passage ook in het verkiezingsprogramma 2014-2018 komt te staan, is nog maar de vraag. Elke keer als een verkiezingsprogramma wordt opgesteld, wordt er bij alle punten gekeken worden of ze nog actueel zijn. Immers, wie nooit van standpunt is veranderd, heeft nooit nagedacht...

Wat in ieder geval niet zal veranderen, is het het beginsel van waaruit wij onze standpunten formuleren. In het geval van een eventuele invoering van de koopzondag is dat het belang van de ondernemer en het winkelpersoneel.
Immers, waar voor 'de consument' een koopzondag een extra mogelijkheid is om invulling te geven aan een vrije dag, is het voor mensen die in de winkel staan een extra werkdag.

Om die reden is het goed dat er is voorgesteld om een onderzoek te doen naar het draagvlak voor een eventuele zondagopenstelling, juist ook onder deze groepen. En hoewel wij aanvankelijk geen heil zagen in het voorstel - het zou ons standpunt immers niet veranderen - zijn we uiteindelijk over onze eigen schaduw heen gesprongen. We willen kennis niet in de weg staan (in tegenstelling tot de confessionele partijen, CDA, ChristenUnie en SGP - die het onderzoek afwijzen) en zelfs ons eigen voordeel erin gezien. Kennis over draagvlak zou ons een beter en genuanceerder standpunt kunnen opleveren.
En dus hielpen we de motie voor het onderzoek aan een meerderheid.

Gisteravond sprak de gemeenteraad over de uitwerking van de motie. Een onderzoek zou 22.000euro kosten; bijna een kwart ton. Dat is veel geld; in tijden van crisis.
Om de kosten te drukken dienden we een wijzigingsvoorstel in om het onderzoek door studenten te laten doen tegen onkosten. Aangezien deze gemeenteraad kennelijk een zeker wantrouwen koestert tegen universiteiten kreeg ons voorstel geen meerderheid.

Echter; er was nog iets anders opmerkelijks gebeurd. De fractie van ProVeenendaal; een van de partijen die afgelopen zomer nog om dit onderzoek vroeg, had zich nu helemaal tegen het onderzoek gekeerd. Kennelijk geloofden zij niet dat de informatie zou leiden tot nieuwe standpunten bij de partijen.
Hoewel ProVeenendaal zich als hartstochtelijk voorstander van de koopzondag neerzette, zal de fractie het mede door hen aangevraagde onderzoek niet langer steunen.
"Beter ten hele gekeerd, dan ten halve gedwaald," aldus ProV-fractievoorzitter Adri Janssen.

Naast Janssen zat ik. Het bewijs dat het onderzoek wel degelijk bijdraagt aan de standpuntbepaling. Kennis over draagvlak bij diegenen die hiervoor zouden moeten werken op zondag is cruciaal voor het SP-standpunt.
Wellicht dat we deze informatie op een andere manier kunnen en zullen krijgen. Dat weet ik niet.
Wel weet ik dat wij geen nieuw standpunt innemen zonder nieuwe kennis.

En daarmee heeft ProVeenendaal de weg naar de koopzondag - een van hun eigen politieke idealen - voor de komende tijd dichtgegooid.

U bent hier