h

Bezuinigen volgens de SP

14 juli 2013

Bezuinigen volgens de SP

Bij de behandeling van de Kadernota (te beschouwen als een lokale versie van Prinsjesdag, heeft de SP een alternatief bezuinigingsplan ingediend. Een plan, waarin we meer dan 7 miljoen wisten te bezuinigen. Maar ook een plan waarin er geen cent afging van de zorg en de minima, en stukken minder werd bezuinigd op sport dan wat het College wil. Ook cultuur (amateurkunst, dans- en muziekles, de bibliotheek, etc.) hebben we buiten schot weten te houden.

Ons plan kreeg geen steun van andere partijen. Maar we durven er vanuit te gaan dat het plan in de Veense samenleving op een veel groter draagvlak kan rekenen dan in de gemeenteraad.
Hieronder ons plan:

ALTERNATIEVE BEZUINIGINGEN SP VEENENDAAL:

Handhaving openbare ruimte
800.000

Onderhoud groen en wegen terugbrengen naar minimum; omwonenden verantwoordelijkheid geven over groenonderhoud in eigen buurt.
965.250

Beleid Ruimtelijke Ordening aanpassen aan de huidige markt: meer conserveren.
300.000

Beeindigen subsidierelatie Promotie Veenendaal + stopzetten promotie.
93.750

Stoppen bijdrage aan de VVV.
63.717

Halveren open monumentendag (eens per 2 jr ipv eens per jaar).
5.000

Stelpost voor de groei stoppen.
430.000

Invoeren toeristenbelasting a eur.1,-/overnachting.
39.250

Onroerende Zaak Belasting (OZB) aanpassen aan landelijk gemiddelde.
1.000.000

Invoeren/verhogen boetes op ongewenste gedragingen.
720

Taakstellend bezuiniging door verminderen ambtenaren van 10%, door:
- Schrappen en vereenvoudiging regelgeving
- Ontschotting en daardoor efficienter werken
- Voeren taakdiscussie en schrappen taken
- Taken overbrengen naar maatschappelijk middenveld en wijken en bezuiniging in gemeentehuis
- Efficienter werken
2.600.000

Papierarm maken gemeentelijke organisatie
1. Externe printvolume wart/wit met 50% reduceren en verplaatsen naar eigen MFP's, jaarlijkse besparing van eur. 10.000
2. Beperken interne kleur afdrukken met 50%, jaarlijks besparing van eur. 10.000
3. Lagere inkoopkosten papier, jaarlijkse besparing van eur. 6.000
4. Afwerking boekjes versoberen, jaarlijkse besparing van eur. 5.000
5. Samen minder printen (bewustwording), inkoopvolume papier daalt, printkosten dalen, kosten afvalstroom neemt af. (Deze nu nog niet direct vast te stellen besparingen komen dan bovenop de eerder genoemde besparingen.)
31.000

Invoeren betaald parkeren voor ambtenaren. Gratis parkeren beperken tot medewerkers van buiten Veenendaal.
43.000

Stop catering/cantine in gemeentehuis.
100.000

Verlagen bijdrage aan Food Valley samenwerking. Maximale bezuiniging; samenwerking terugbrengen tot absolute kern.
122.000

5% taakstellende bezuiniging Sport Service; net zoals nu al geldt voor andere 'takken' van de gemeente.
250.000

Halveren formatie 'voorlichting'; m.n. adviseur huisstijl is overbodig. We hebben inmiddels een huisstijl. Voorlichting kan soberder.
180.000

Potje 'onvoorzien' minimaliseren.
130.000

TOTAAL BEZUINIGD BEDRAG 7.163.687

U bent hier