h

Gruwelijk bezuinigen

5 juli 2013

Gruwelijk bezuinigen

De gemeente Veenendaal moet bezuinigen. Gruwelijk bezuinigen. 7 miljoen.
Dat is niet leuk; en dat doen we niet voor de lol. Het kabinet Rutte heeft zijn bezuinigingen voor een belangrijk deel afgewenteld op de gemeenten. Die moeten meer doen met relatief minder geld, en zullen het benodigde geld ergens vandaan moeten halen.

Dat er bezuinigd moet worden, valt het gemeentebestuur niet kwalijk te nemen. Voor de manier waarop, echter, zijn verwijten wel op hun plaats. De keuzes die het college maakt, maken het leven in Veenendaal er bepaald niet leuker op. Wel duurder.

Ironisch genoeg wil het college de OZB (Onroerende Zaak Belasting) met nog geen cent aanpassen, 'omdat lastenverzwaringen niet passen in deze tijd'. Maar als gevolg van hun bezuinigingsplan zal de contributie voor sport en muziekles drastisch stijgen. Zijn dat geen lastenverzwaringen?
En waarom zou je in vredesnaam drempels opwerpen voor sport, terwijl obesitas een groeiend probleem is?

Ook jeugdwerk, welzijn, zorg, peuterspeelzaalwerk, inkomensondersteuning en schuldhulpverlening moeten eraan geloven. De keuzes van dit college zijn gruwelijk.

In de aanloop van deze bezuinigingen hebben alle politieke partijen meegedacht. Ook burgers, instanties en verenigingen hebben hun steentje bijgedragen. Samen hebben we bekeken wat er wel en niet mogelijk en wenselijk is.
Het gemeentebestuur baseert haar keuzes echter op het coalitieakkoord. Dat is lijstje priv?-afspraken tussen vier partijen, dat drie jaar geleden is opgesteld, en waar noot democratische besluitvorming over heeft plaatsgevonden.
Goede ideeen zijn terzijde geschoven; het college bevredigt enkel de behoefte van de eigen partijen ? niet het algemene belang.

Het kan anders. De SP heeft ook een lijst samengesteld van 'heroverwegingen'. Ook wij hebben ruim 7 miljoen gegenereerd. Op een manier waarop er wel geld over blijft voor zorg, sport, en al dat andere belangrijke. Nog steeds niet leuk; maar minder gruwelijk.

Deze tekst verscheen afgelopen woensdag op de gemeentepagina in de Veenendaalse Krant.

U bent hier