h

Toespraak fractievoorzitter, Algemene Ledenvergadering 26 oktober

27 oktober 2015

Toespraak fractievoorzitter, Algemene Ledenvergadering 26 oktober

Hieronder de toespraak van de fractievoorzitter, zoals voorgedragen op de Algemene Ledenvergadering van 26 oktober jongstleden.


Laat ik beginnen te zeggen dat Jaap een uitstekend raadslid was, en nog steeds is. Hij is sterk in debatten, beschikt over veel dossierkennis, en is enorm zelfverzekerd. Maar zoals dat gaat met alle medailles heeft ook deze medaille een keerzijde. Hij is zo overtuigd van zichzelf, dat dit het soms lastig maakt om met hem samen te werken. Zeker als je het niet geheel met hem eens bent.

Jaap was schaduwraadslid van 2006 tot 2012. Hier stopte hij mee, omdat hij het niet meer met zijn baan kon combineren. Als dank voor zijn inzet boden we hem een plek als vice-lijstduwer bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Echter, na de verkiezingen bood hij zijn diensten weer aan. Hij werd weer schaduwraadslid. Dit maakte, dat hij al ingewerkt was toen Fatima vanwege familieomstandigheden haar raadszetel ter beschikking stelde.
Hierdoor was hij geknipt als haar opvolger, en ging de voorkeur naar hem uit – in plaats van de kandidaten die boven hem stonden.

Tegen de zomervakantie lichtte de PvdA ons in over hun plan, om de supermarkten op zondag open te laten zijn. Aangezien in ons verkiezingsprogramma draagvlak onder diegenen die het werk moeten voldoen een vereiste is, konden wij hier niet zondermeer mee instemmen. De meest recente cijfers over draagvlak voor een koopzondag boden daar geen ruimte voor. Echter, het voorstel betrof een specifieke sector – en geen algehele koopzondag. Daarbij was, doordat Ede sindsdien de koopzondag had ingevoerd, de situatie veranderd. We wilden het voorstel een eerlijke kans geven; en dus startten we zelf een draagvlakonderzoek. De resultaten hiervan zijn te vinden op onze website; veenendaal.sp.nl

Toen het onderzoek in haar afrondende fase liep, lichtte Jaap mij in over zijn voornemen om hoe dan ook voor het voorstel van de PvdA te stemmen – ongeacht wat er uit het onderzoek zou komen. Ik heb toen een gesprek met hem gehad. Jaap gaf aan dat hij moeite had met het onderzoek, omdat er in zijn kerkblaadje op werd geattendeerd – en dus 'gekaapt' zou worden door christenen. Hier kwam het eerste verschil tussen Jaap en de SP naar voren: de SP zal nooit en te nimmer onderscheid maken tussen mensen op basis van religieuze achtergrond.

Ik heb hem verzocht om in ieder geval de resultaten van het onderzoek af te wachten, en hem erop gewezen dat het belang van de consument voor ons minder zwaar weegt dan dat van hen die in een supermarkt werken.
En dat we daar ons standpunt op zullen baseren, conform het door het ALV vastgestelde verkiezingsprogramma.

Toen de definitieve standpuntbepaling in zicht kwam, bleek dat Jaap zich noch aan het verkiezingsprogramma, noch aan het onderzoek iets gelegen liet liggen. Hij zou hoe dan ook voor het voorstel stemmen – al wees alles erop dat we tegen moesten zijn. Om de eenheid in het
team zo goed en zo kwaad als mogelijk nog te redden, heeft Jaap de ruimte gekregen voor zijn eigen afwijkende standpunt – en is er afgesproken om bij de jaarlijkse ALV van januari ons standpunt nog eens aan de leden voor te leggen en zo nodig bij te stellen. Helaas
voor ons, was de trots van Jaap toen al te ver gekrenkt.

In de week daarop heeft Jaap kenbaar gemaakt dat hij ongelukkig is in de SP. Niet zozeer bij mij, als fractievoorzitter, of bij het bestuur – waar deze zaken besproken dienen te worden – maar primair in de media. Wat hem niet zinde binnen de SP stond eerder en uitgebreider in de krant, dan dat hij het met ons deelde.

Dit maakte, begrijpelijkerwijs, de nodige boosheid los bij de fractie en het bestuur. Desalniettemin hebben zowel de fractie als het bestuur uitgesproken met Jaap verder te willen; en geconcludeerd dat er gewoon goede werkafspraken gemaakt moeten worden voor het geval van een sterk verschil van mening.

Deze boodschap heb ik overgebracht in een gesprek met Jaap. In dat gesprek vertelde hij me hoezeer hij geen SP'er meer was. Hij bleek zich niet meer te kunnen vinden in de partijstructuur, en in grote delen van de inhoud en de uitingen van de partij. Deze zaken heeft hij echter al die tijd voor zich gehouden, tot hij de bom had laten barsten. In zekere zin leidde hij al die tijd een politiek dubbelleven.

In de media spreekt Jaap over een vertrouwensbreuk. Ik betwijfel dat. Ik betwijfel of er überhaupt vertrouwen was bij Jaap dat gebroken had kunnen worden. Als er vertrouwen was, dan had hij wel eerder aangegeven dat hij zich ergens niet in kon vinden. Als er vertrouwen
was, dan had hij ons benaderd in plaats van de media.

Uiteindelijk is het Jaap zelf geweest die zich terugtrok uit de partij. Wij waren bereid om de verschillen te overbruggen; hij heeft geconcludeerd dat dit onmogelijk was. Met zijn vertrek uit de partij, neemt hij zijn raadszetel mee. Wat ons betreft is dat onterecht: Jaap had als SP-raadslid een mandaat van de kiezer; los van de SP heeft hij dit niet. De kiesdrempel lag op een kleine 900 stemmen – dat is een zetel dus waard. Een stemmmersaantal waarop Jaap in de verste verte
niet komt. Daarenboven heeft hij, net als elke andere kandidaat, ervoor getekend om zijn zetel terug te geven aan de partij, wanneer de Algemene Ledenvergadering hier om vraagt. Een man een man, een woord een woord.

Jaap stelt dat zijn taak als raadslid nog niet af is. Het staat hem vrij om het in 2018 weer te proberen, bij welke partij hij maar wil. Ik zal oprecht voor hem duimen. Maar als hij zich niet voor de SP inzet, hoort zijn zetel terug te gaan naar de SP. Je kunt nou eenmaal niet
in een huis blijven wonen, waarvan je de huur hebt opgezegd.

Hadden we van tevoren geweten dat Jaap na de verkiezingen weer actief zou worden, dan hadden we hem een hogere plaats op de lijst gegeven.
Hadden we van tevoren geweten dat hij geen SP-hart meer had, dan had hij überhaupt niet op de lijst gestaan. Maar dat is tweemaal kennis achteraf. We moeten het echter doen met de feiten die nu voorliggen.

Jaap heeft een breuk met de partij bewerkstelligd, en is er met een zetel vandoorgegaan. Die zetel is van ons. Van de SP.

Om die reden stellen fractie en bestuur voor, aan jullie, de Algemene Ledenvergadering, het hoogste orgaan binnen de afdeling: namelijk de leden zelf, om Jaap te verzoeken zijn zetel terug te geven aan de partij waar die thuishoort.

Jan Breur
Fractievoorzitter

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier