h

Vluchtelingen

9 oktober 2015

Vluchtelingen

Als SP baart de toestroom van vluchtelingen ons grote zorgen. Ook wij sluiten onze ogen niet voor wat deze toestroom voor gevolgen heeft in
Nederland en Europa. Graag wil ik u sowieso verwijzen naar Emile Roemer  die bij Jeroen Pauw op 10 september 2015 terugkeek op het Asieldebat in  de Tweede Kamer,
via
http://pauw.vara.nl/media/345367
en de uitzending van WNL Opiniemakers op 30 september via http://www.npo.nl/wnl-opiniemakers/30-09-2015/POW_02830148.

De stellingname van de SP in de vluchtelingen problematiek is als volgt:

In internationale verdragen, zoals het Vluchtelingenverdrag, is afgesproken dat vluchtelingen recht hebben op bescherming tegen vervolging, terreur of oorlog. De meeste vluchtelingen worden opgevangen
in de regio. We moeten daarvoor meer geld en middelen beschikbaar stellen. Nederland moet in haar asielbeleid uitvoering geven aan de verdragen waaraan we ons gebonden hebben. Het land, waar zij zich melden, heeft de plicht te zorgen dat de vluchtelingen een menswaardig
nieuw bestaan kunnen opbouwen. De asielprocedure moet snel, zorgvuldig en duidelijk zijn. Wie mag blijven, moet zo snel mogelijk inburgeren. Wie niet mag blijven, moet het land verlaten.  

De SP pleit al jaren voor een gezamenlijk asielbeleid. De SP vindt dat, dichtbij de gemeenschappelijke buitengrenzen, aanmeldcentra moeten worden opgezet waar de vluchtelingen zich kunnen melden. Als aangetoond wordt dat zij recht op verblijf hebben, kunnen de vluchtelingen vervolgens eerlijk worden verdeeld over de Europese lidstaten.
Uitgangspunt blijft dat opvang in de regio het beste is.
De vluchtelingenkampen in de regio zitten echter overvol en de meerderheid, zo'n 90% van de vluchtelingen, wordt al in de regio opgevangen. Wij vinden dat de Europese Unie meer hulp bij de opvang in de regio moet bieden én een ruimhartiger hervestigingsbeleid moet voeren
waarbij meer vluchtelingen een veilige plek krijgen. Alleen op die manier wordt ook mensensmokkelaars de wind uit de zeilen genomen en hoeven mensen niet meer de gevaarlijke oversteek over land of zee wagen.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier