h

Beste Reaguurders,

16 januari 2016

Beste Reaguurders,

Foto: Cor van Londen

Met interesesse heb ik jullie reacties gelezen op het artikel in 'de Gelderlander', over ons herijkte standpunt over de koopzondag. Ik maak hieruit op dat jullie je zorgen maken over de interne partijdemocratie van de SP, en in het bijzonder die van afdeling Veenendaal. Ook maak ik hier uit op, dat jullie teleurgesteld zijn in het vernieuwde standpunt - dat overigens hetzelfde standpunt is gebleven als wat reeds in ons verkiezings-programma staat.

Dat laatste zeggen jullie weliswaar niet expliciet, maar termen als 'dorps' wijzen daarop. Ik neem aan dat jullie hartstochtelijk voor de koopzondag zijn?
Welnu, dat is een geheel legitiem standpunt. Winkelen kan een aangenaam tijdverdrijf zijn. En ook ik heb wel eens gebruik gemaakt van een koopzondag in een andere gemeente. Een koopzondag is geen schande.

Wat wij willen, als SP Veenendaal, is dat er draagvlak is voor die koopzondag onder diegenen die het werk moeten doen: winkeliers en hun personeel. Wij willen niet over hun hoofden beslissen over de koopzondag, maar samen met hen.
Het is prima om op zondag geld te willen verdienen. Het is ook prima om gebruik wensen te maken van de collectieve rustdag. Het is niet aan ons om voor hen te bepalen wat zwaarder weegt, en daar voegen wij ons naar. Wij zijn op zoek naar een modus die bij Veenendaal past, en het draagvlak is daar - onzes inziens - de juiste graadmeter voor.

Wellicht vinden jullie het draagvlakbeginsel geen goed idee. Dan hebben jullie een probleem. Want in de periode 2012-2013 hebben ALLE politieke partijen in de gemeenteraad op enig moment voor een draagvlakonderzoek gestemd. Met uitzondering van het CDA, maar die laten het tegenwoordig - net als de SP - hun koopzondagstandpunt afhangen van draagvlak.

Maar waarom vinden jullie het eigenlijk zo schandalig dat er draagvlak onder de winkeliers en hun personeel moet zijn? Het valt mij op dat dit sentiment vrijwel alleen leeft bij voorstanders van de koopzondag. Tegenstanders schijnen prima te kunnen leven met onze draagvlak-eis.
Je zou bijna denken dat er al vaststaat dat er geen draagvlak is, en dat de voorstanders van de koopzondag de winkeliers willen opzadelen waar ze helemaal niet op zitten te wachten...

KORTOM: Zouden jullie zo vriendelijk zijn dit nog even verder toe te lichten?

Dan het punt over de interne democratie bij de SP. Daar maken jullie je schijnbaar nogal zorgen over. Jullie zijn, voor zover ik kan overzien (gebruik van achternamen wil nog wel eens helpen) geen lid. Ik weet niet of jullie het wel overwegen, maar het getuigt van een enorme solidariteit om je zorgen te maken over iets wat je niet direct raakt. In dat opzicht passen jullie prima bij de partij, dus ik zou zeggen: sluit je aan!

Aangezien Niek Verhoeven van 'de Gelderlander' zich waarschijnlijk heeft te houden aan een maximumlengte van een artikel, staat het proces er vrij kort en tamelijk onnauwkeurig beschreven. Maar omdat het onderwerp jullie zo bezig houdt, hebben jullie ongetwijfeld ook andere nieuwsbronnen geraadpleegd. Inclusief deze website. Dus jullie, en dan met name degene die zichzelf jb noemt, weten ongetwijfeld hoe de vork in de steel zit.

Dus, jb, ik hoef jou niet meer uit te leggen dat de tien leden die in de aanloop van de vergadering hun input hebben geleverd, niet hetzelfde is als het resultaat van de stemming. En dat de input van deze tien ook niet in de vorm kwam van een stembriefje. Het zou wat zijn zeg, als er eerst gestemd werd en dan pas vergaderd.
Overigens is er gestemd bij handopsteking - en ik heb maar één hand opgestoken. Ik zou niet weten hoe ik tien handen in één keer zou moeten opsteken (en zelfs als ik de twee handen die ik heb allebei op zou steken, zou het nog slechts als één stem tellen).

Jb snapt dit wel. Jb neemt de tijd om zichzelf op de hoogte te stellen, alvorens zijn of haar mening wereldkundig te maken. Jb is een rationeel wezen. Toch, jb?

Maar... jb maakt zich desalniettemin zorgen om de interne democratie binnen de SP. Daarom, beste reaguurders, en jb in het bijzonder, vraag ik jullie om hulp. Ik wil graag van jullie inzichten gebruik maken om de SP democratischer te maken. En omdat jullie zulke hoge eisen stellen aan het democratische proces, zijn jullie de aangewezen personen om mij te helpen.

Een gedachte-exercitie:
Burgemeester Kolff heeft een ton te besteden aan iets leuks voor Veenendaal. Hij wil dat doen op een manier die echt bij Veenendaal past.
VOORDAT hij met een voorstel komt, vraagt hij ALLE Veenendalers wat hun ideeën zijn. Hieraan geeft 12% van de Veenendaalse bevolking (dus: pakweg 7800 mensen) gehoor.
Op basis van deze input schrijft hij een voorstel. Dat voorstel hij voor aan ALLE Veenendalers (dus niet alleen de gemeenteraad, maar ALLE Veenendalers). De Veenendalers mogen schieten op het voorstel: ze mogen wijzigings- en tegenvoorstellen doen.
En aan het eind van de rit, wordt er ook nog eens over gestemd - en mogen wederom ALLE Veenendalers meedoen aan de stemming.

NU IS MIJN VRAAG AAN JULLIE: Wat had Burgemeester Kolff anders moeten doen, zodat hij niet het verwijt krijgt dat hij op eigen houtje bepaalt wat hij met die ton doet?

Mij lijkt dit een uitermatisch democratische gang van zaken. Daarom heb ik de interne discussie en de standpuntbepaling rond de koopzondag op deze manier aangevlogen.
Jullie vinden dat dit anders had gemoeten. Dat mag. Dat het democratischer had gemoeten. Dat juich ik toe. Maar leg mij dan uit HOE, en lever een constructieve bijdrage in plaats van moppers aan de zijlijn.

Karel Glastra-Van Loon verwoordde het uitstekend in ons partijlied:
Blijf niet mokkend aan de kant staan;
stel een daad en toon je moed.

Laat je woede hand in hand gaan
met het goede dat je doet.

Al met al is het fijn om te weten dat jullie mij en de partij verder kunnen helpen. Ik zie uit naar jullie reacties.

Met vriendelijke groet,

Jan Breur

fractievoorzitter SP Veenendaal

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier