h

Schriftelijke Vragen

26 januari 2016

Schriftelijke Vragen

Betreft:

Aantal stemlokalen bij referendum over Associatieverdrag

Geacht College,

Op 6 april van dit jaar mag de Nederlandse bevolking zich uitspreken over het Associatieverdrag tussen de Europese Unie en de Oekraïne. Een Associatieverdrag dat de broze verhoudingen tussen EU-gezinde en Russisch georiënteerde Oekraïners op scherp zet. Een Associatieverdrag dat de spanningen tussen Rusland en de EU op scherp zet. Een associatieverdrag, waarin elementen zijn opgenomen voor gelijkschakeling van wetten tussen de EU en de Oekraïne – waardoor dit verdrag door de Oekraïne en de Oostelijke EU-lidstaten wordt beschouwd als wegbereider voor toetreding van de Oekraïne tot de Unie.

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft inmiddels uitgesproken zich te committeren aan de uitslag van het referendum, wanneer de Nederlandse bevolking zich uitspreekt tegen het Associatieverdrag. Hierdoor zal het ratificatieproces van het verdrag worden stopgezet.
Er rust, kortom, een zware verantwoordelijkheid op de schouders van de Nederlandse bevolking.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken kent de gemeenten 30 miljoen Euro toe voor de inrichting van stemlokalen. Dit lijkt veel, maar bij reguliere verkiezingen is dit 45 miljoen. Omdat er maarliefst één derde minder geld wordt uitgekeerd dan gebruikelijk, zal een aantal gemeenten ten gevolge hiervan ook derhalve minder stemlokalen inrichten.
Dit komt de democratie niet ten goede; het behoeft geen betoog dat dit de SP zorgen baart.

Om die reden stellen wij u de volgende vragen:

  1. Kan het College toezeggen dat het aantal stemlokalen in Veenendaal bij het aanstaande referendum niet minder zal zijn dan bij reguliere verkiezingen?
  2. Is het College bereid om, al dan niet in VNG-verband, er bij het ministerie op te wijzen dat dit een zeer belangrijk referendum is, dat een volwaardige voorbereiding inclusief bijbehorende middelen verdient?
    a.) Zo ja: Wilt u de Raad dan op de hoogte houden van de reactie van het ministerie?
    b.) Zo nee: Waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met graagte tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Jan Breur

Fractievoorzitter SP Veenendaal

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier