h

Bern baby, Bern

27 februari 2016

Bern baby, Bern

Het kan nog alle kanten op. Het was gelijkspel in Iowa, Sanders won in New Hampshire en Clinton in Nevada...
... en vandaag is South Carolina aan de beurt.

SCROLL DOWN FOR THE ENGLISH VERSION

Ik schreef al eerder, dat Bernie Sanders een onwaarschijnlijke kandidaat is - en op wonderbaarlijke wijze is en blijft hij een kanshebber. En ik hoop dat hij de Democratische kandidatuur bemachtigt; Amerika verdient hem - en heeft hem nodig.

Terwijl Bernie Sanders in de jaren '60 meeliep met MLK voor de burgerrechtenbeweging, liep Hillary Clinton mee met de republikeinse presidentskandidaat Barry Goldwater - tegenstander van de burgerrechtenbeweging.
Terwijl Bernie Sanders van meet af aan voorstander was van een gelijkwaardige behandeling van homoseksuelen - inclusief de mogelijkheid om te trouwen, steunde Hillary Clinton homohatende maatregelen in de jaren '90 en gunt ze homoseksuelen pas sinds 2013 het huwelijksgeluk.
Terwijl Bernie Sanders de oligarchie van het grootkapitaal wil doorbreken, ligt Hillary Clinton ermee in bed.

En dan heb ik het nog niet eens gehad over haar uitspraak, dat zwarte jongeren 'superroofdieren' zijn, zonder geweten of moreel besef, die 'naar de hiel' gebracht moesten worden (onderworpen, zoals een hond).
Ik niet, maar ene Ashley Williams heeft haar erop aangesproken. En werd afgevoerd door de geheime dienst...

Clinton heeft misschien Wassila Hachchi aan haar zijde, Bernie Sanders heeft het fatsoen en de menselijkheid aan de zijne. En dat, mijn vriend, is waarom hij door jonge Amerikanen gezien wordt als de meest betrouwbare politicus - nog meer dan president Obama.
Liever dan met Obama, zelfs liever dan met Beyoncé of Jennifer Lawrence, zouden ze een maaltijd willen delen met Sanders.

Ik weet dat hij ver gaat komen. Hij is al ver gekomen.
Nu de democratische kandidatuur nog, en hopelijk krijgen we dan de ultieme showdown: SANDERS vs TRUMP. (Die Sanders, volgens de laatste peilingen, makkelijk wint.)
#FeelTheBern


ENGLISH VERSION

It can go in any direction. It was a tie in Iowa, Sanders won in New Hampshire and Clinton in Nevada...
...And today is South Carolina 's turn.

I wrote earlier that Bernie Sanders is an unlikely candidate - and miraculously he remains a contender. And I hope he wins the Democratic nomination; America deserves him - and needs him.

While Bernie Sanders in the 60s walked with MLK for the civil rights movement, Hillary Clinton campaigned for the Republican presidential candidate Barry Goldwater - opponent of the civil rights movement. While Bernie Sanders from the start was in favor of equal treatment of homosexuals - including the ability to marry, Hillary Clinton supported gay hating measures in the 90s and grants homosexuals only marital happiness since 2013. While Bernie Sanders wants to break the oligarchy of big capital, Hillary Clinton is in bed with them.

And I have not even talked about her statement that black youths are "super predators" without conscience or moral sense , which had to be "brought to  heel". (As if they are dogs.)
I haven't brought it up, but one Ashley Williams spoke up to her about it. And was taken by the secret service...

Clinton may have Wassila Hachchi by her side, Bernie Sanders has the decency and humanity to his. And that, my friend, is why he is seen by young Americans as the most trusted politician - even more so than President Obama.
Rather than with Obama, even rather than Beyoncé or Jennifer Lawrence, they would like to share a meal with Sanders.

I know he's going to go far. He's already come a long way. The democratic candidacy might be the next step, and then, hopefully, we get to see the ultimate showdown: SANDERS vs TRUMP. (According to recent polls, Sanders wins that one easily.)
#FeelTheBern


Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier