h

Leugenmachine?

17 januari 2017

Leugenmachine?

Afgelopen zondag, nog bijkomend van het congres, stuitte ik op een - wat mij betreft - zeer lezenswaardig artikel; genaamd 'CBS is een leugenmachine die de elite weer aan de macht moet helpen', geschreven door ene Joke Witz.

Hierin worden de discrepanties tussen de positieve berichten die het CBS de wereld in stuurt, en de statistieken die niet het nieuws halen aan de kaak gesteld. Eigenlijk gaat het om het verschil tussen de 'officiële' en de 'echte' wereld.

Statistiek geeft altijd maar een stukje van de werkelijkheid weer; een selectie. Nooit de gehele werkelijkheid. En als je dan ook maar een beperkt deel van de statistiek in ogenschouw neemt, is je zicht op de wereld wel heel beperkt.

De wereld van de statistiek...

Ik vind het dan ook een goede zaak wanneer er met een kritische blik naar statistieken wordt gekeken. Als het CBS haar werkloosheidscijfer baseert op een schatting en een enquête, in plaats van op harde cijfers, moet dat gezegd worden. Als er buiten de 1,7 miljoen uitkeringsgerechtigden - die al niet door het CBS genoemd worden - ook nog eens veel verborgen werkloosheid is (met name onder flexwerkers), moet dat ook gezegd worden.

Ik vind het ook een goede zaak dat de betekenisloosheid van 'de economie trekt aan' aan de kaak wordt gesteld. Op papier kan het goed gaan, met de bedrijven kan het goed gaan, maar als de winsten naar Panama (of een ander belastingparadijs) worden gesluisd heeft bijna niemand er wat aan. Dat mag best gezegd worden.

Ook vind ik het een goede zaak dat de bewering dat 'we er allemaal op vooruitgaan' eens tegen het licht wordt gehouden. Ja, nominaal gaan we er (misschien) op vooruit - maar als je dat afzet tegen de toenemende lasten, kun je je afvragen of we er ook reëel op vooruitgaan. En dat doen we zeker niet allemaal.

Verder kijken

Het artikel benoemt al deze zaken, dus dat vind ik waardevol. Dat er gesteld werd dat de bias van het CBS een bewuste strategie is om VVD en PvdA in het zadel te houden, vind ik wat ver gaan. Natuurlijk, de partijen maken graag gebruik van de (gemankeerde) statistieken in hun propaganda, maar om nu te zeggen dat het CBS die getallen 'op maat' voor deze twee partijen levert... dat zou ik niet zo snel doen.
Evenmin zou ik de term 'leugenmachine' hebben gebruikt; want dat is wel héél zwaar aanzetten. Anderszijds was dat wel het woord dat mijn aandacht trok, waardoor ik het artikel ben gaan lezen.

Omdat het artikel inhoudelijk goed in elkaar stak, nam ik de zware aanzet maar voor lief. Dat niet iedereen voorbij de verpakking naar de inhoud kon kijken, bleek wel toen ik het artikel aanbevool op twitter.
'Concullega's' Albert Doelwijt (PvdA) en Dylan Lochtenberg (VVD) waren er als de kippen bij om te melden dat een dergelijke 'aanval' niet kan. "Onnodig verruwend," noemde Lochtenberg het. Doelwijt had het over "verdachtmaking en onafhankelijke instanties ter beschikking stellen."

Het artikel van Joke Witz gaat in feite over verder kijken. Verder kijken dan de officiële cijfertjes.
Ironisch genoeg is het juist dat verder kijken wat Doelwijt en Lochtenberg niet deden. Zij keken niet verder dan een paar woorden die hen onwelgevallig waren - en niet naar het achterliggende verhaal. En wellicht is dat wel het probleem van politici in het algemeen. Dat zou het CBS misschien eens moeten onderzoeken...

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier