h

Schriftelijke vragen

20 juni 2017

Schriftelijke vragen

Betreft: Verplichte PGB-aanvraag voor betaling aan mantelzorgers met uitkering

Geacht College,

Zoals beloofd in de commissievergadering van dinsdag 9 mei jongstleden, toen er te beperkt tijd was om diep op deze materie in te gaan, zullen wij onze zorgen rond uitkeringsgerechtigde mantelzorgers middels schriftelijke vragen aan u voorleggen.

Onze zorgen werden gevoed, toen ons het volgende scenario ter ore kwam:

Een dame die is aangewezen op een IAOW-uitkering verleent ontbetaald mantelzorg aan haar moeder. Moeder ziet bewust af van een PGB, om de gemeenschap niet onnodig op kosten te jagen. Echter, de dochter werd vanuit de afdeling Werk&Inkomen van de gemeente Veenendaal verplicht een PGB voor haar moeder aan te vragen – opdat moeder haar dochter dan zou betalen voor haar mantelzorg, en dit bedrag zou kunnen worden afgetrokken van haar uitkering.

Omdat de afdelingen Werk&Inkomen en WMO het onderling oneens zouden zijn over de juistheid van deze gang van zaken, is de PGB-aanvraag 'on hold' gezet in afwachting van uitsluitsel. Echter; de betalingen voor de mantelzorg worden al wel van de uitkering van de dochter afgetrokken omdat dit, volgens afdeling Werk&Inkomen een inkomen is dat zij had kunnen hebben.

Hierover willen wij de volgende vragen stellen:

  1. Valt het opgelegd aanvragen van PGB's voor derden binnen de kaders van het beleid van de uitvoering van de Participatiewet in de gemeente Veenendaal; en zo ja, waar staat dat?
  2. Deelt het College de mening van de SP, dat een zorgrelatie tussen kind en ouder niet onnodig vereconomiseerd moet worden; en zo nee, waarom niet?
  3. Deelt het College de vrees van de SP, dat dergelijke praktijken ervoor kunnen zorgen dat mensen in een uitkeringssituatie ontmoedigd worden om mantelzorg te verlenen?
  4. Klopt de veronderstelling van de SP dat alleen daadwerkelijk verworven inkomen van een uitkering kan worden afgetrokken? Zo ja, waarom trekt de gemeente dan ook inkomen af dat alleen hypothetisch verworven had kunnen zijn geworden in een situatie die zich in deze realiteit niet heeft voorgedaan?
  5. Erkent het College dat bovenstaand scenario vooral een beeld oproept van pesterij jegens mensen in een uitkeringssituatie – en weinig meer te maken heeft met een rechtvaardig participatiebeleid?

Met vriendelijke groet,

Jan Breur
Fractievoorzitter SP Veenendaal

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier