h

Schriftelijke Vragen

26 juni 2018

Schriftelijke Vragen

BETREFT: GEVOLGEN WIJZIGING DIENSTENRICHTLIJN VOOR VEENENDAAL

Geacht College,

In Brussel ligt het voorstel op tafel om de dienstenrichtlijn te wijzigen. Dat gaat grote gevolgen hebben voor de vrijheid van gemeenten en provincies om eigen beleid te maken. Nu geldt dat een regel, wet of besluit, die raakt aan commerciële diensten, genotificeerd (gemeld) moet worden bij de Europese Commissie.

Op dit moment kan de Commissie daarmee áchteraf besluiten dat iets in strijd is met de dienstenrichtlijn. Dit wordt nu omgedraaid: nog voordat een besluit of maatregel wordt genomen, moet er dan toestemming zijn van de Europese Commissie. Minimaal drie maanden van tevoren moet een voorstel ter toetsing gemeld worden aan de Europese Commissie. Zolang zij dit bestudeert, mag de gekozen volksvertegenwoordiging nog géén besluit nemen (standstill-clausule).

Het belangrijkste bezwaar is dat de Commissie via de standstill-clausule direct ingrijpt in het democratisch proces. Mensen die op bepaalde maatregelen van de gemeente of provincie zitten te wachten, moeten rekening houden met een vertraging van drie, zes of meer maanden.

Als ieder voorstel dat de lokale economie raakt, eerst door ambtenaren in Brussel getoetst moet worden, leidt dat natuurlijk ook tot flinke kosten. Europese ambtenaren hebben natuurlijk ook geen zicht op de lokale situatie.

 1. Omdat deze ontwikkelingen ons zorgen baren, stellen wij de volgende vragen.
 2. Welke van onze gemeentelijke werkzaamheden vallen allemaal onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn?
 3. Klopt het dat alle genomen besluiten die onder het dienstenverkeer vallen momenteel door de gemeente gemeld worden aan de Europese Commissie? Zo ja, om hoeveel meldingen per jaar gaat het? Zo nee, waarom niet?
 4. Indien deze meldingen door de gemeente worden gedaan, hoeveel fte kost dat aan gemeenteambtenaren?
 5. Bent u bekend met de wijziging van deze meldingsplicht (‘nofiticatieverplichting’) waarover momenteel wordt onderhandeld in de Europese Unie? Zo ja, vindt u het ook niet schokkend dat ze deze meldingsplicht nu drie maanden voor het besluit moet worden genomen al richting de Europese Commissie moet?
 6. Betekent deze wijziging dat we voor ons bestemmingsplan/beslissing om belwinkels/kaaswinkels/coffeeshops uit het centrum te mijden eerst drie tot zes maanden moeten wachten op goedkeuring uit Brussel? Zo ja, deelt u mijn mening dat we dit niet mogen laten gebeuren?
 7. Bent u het met mij eens dat dit gaat leiden tot ellenlange vertraging (drie tot zes maanden!) en dat dit het democratische proces van onze gemeenteraad ondermijnt?
 8. Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat ons democratisch proces niet wordt lamgelegd? Bent u het ermee eens dat we bij de VNG en/of de minister aan de alarmbel moeten trekken? Zo ja, gaat u hierop zo snel mogelijk actie ondernemen?
 9. Bent u het met mij eens dat het dwingende karakter dat ze willen introduceren gaat leiden tot hogere administratieve lasten en kosten voor de gemeente? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u het met mij eens dat de gemeente niet moet opdraaien voor bemoeienis van Brussel?
 10. Kunt u een overzicht maken van de op stapel zijnde besluiten die onder deze nieuwe notificatieverplichting gaan vallen, zodat de gemeenteraad een beeld krijgt hoe verreikend dit is?

Wij vertrouwen op een spoedige, gemotiveerde beantwoording van onze vragen.

Met vriendelijke groet,

Jan Breur
SP Veenendaal

Reacties

Ook Dennis de Jong en Annemarie Mineur zijn hier mee bezig in het Europarlement!

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier