h

Basisinkomen?

2 oktober 2015

Basisinkomen?

Op vrijdag 25 september jongstleden bezocht ik, Toke, een openbare avond van onze vrienden van GroenLinks. Deze ging over het Basisinkomen. Bram van Ojik en Heleen de Boer (fractievoorzitter GroenLinks Utrecht) traden op als sprekers.

Puntsgewijs zal ik uit de doeken doen wat het basisinkomen behelst, wat er zoal gezegd is, en hoe de SP hierover denkt...


Wat is een basisinkomen?

Een inkomen/vast bedrag dat zonder voorwaarden door de overheid aan alle volwassen burgers wordt verstrekt. Een bedrag waarvan je zonder luxe kunt rondkomen.(Wat is luxe?) Daarnaast mag je zoveel verdienen als je wilt.

Het basis inkomen is een inkomen dat voldoende is voor voedsel, kleding en onderdak, of te wel de definitie van de armoede grens. (940,00euro voor een alleenstaande in 2010, volgens het CBS). Het SCP hanteert het beginsel van "niet veel maar toereikend"- (alleenstaande onder de 65 jaar 1000.00Euro per maand)

Kern van het voorstel: sociale zekerheid, toeslagen en aftrekposten worden afgeschaft, alle regelingen verdwijnen. Het geld verdwijnt in een grote pot, wordt verdeeld over alle volwassenen (ook mensen die het niet nodig hebben). Voor mensen die het geld echt nodig hebben, zal het bedrag de facto lager worden.

Hoogte van het bedrag is nog niet exact bekend.


Bram van Oijk:
Een bijdrage/instrument om te komen tot ’n ontspannen samenleving, waar een ieder doet waar hij goed in is, de mens zich kan ontplooien door werk, zorg voor anderen en vrijwilligerswerk. De verplichtingen t/o van uitkeringen geeft de mensen een slecht zelfbeeld.

 

De prijs van het basisinkomen is nog onbekend.


Heleen de Boer:
In Utrecht wil men met een experiment beginnen van 5 groepen uit de populatie bijstandsgerechtigden (50 personen per groep)

 

 • Controle groep
 • Bijstand zonder re-integratieplicht
 • Bijstand met vrijwilligerswerk +50 Euro
 • Bijstand met vrijwilligerswerk en 150 Euro
 • Bijstand als basis, geen plichten.

Proef van 2 jaar

Daadwerkelijke uitstroom naar werk wordt veronderstelt; de kosten komen uit de pot Werk en Inkomen.

Alleen personen van 28 jaar en ouder, geen daklozen, de personen mogen zich vrijwillig aanmelden.

Ook in Wageningen is men bezig met een Experiment.


Veenendaal en het basisinkomen:

 

 • Gebrek aan vertrouwen(moet eerst weg)
 • Alleen bij mensen op bijstandsniveau
 • Sancties en re-integratie projecten weg
 • Geen belasting betalen voor mensen die kunnen werken

De huidige participatiewet laat helaas geen ruimte om te experimenteren met het basisinkomen.


SP en het basis inkomen

De SP wil zekerheid geven aan mensen die niet kunnen werken! Het basisinkomen biedt deze zekerheid niet. Bijstand en A.O.W., uitkeringen voor nabestaanden, werkloosheid en bijstandsuitkeringen biedt deze zekerheid wel.

Uitkeringen worden bij invoering van het basisinkomen verlaagd i.p.v. verhoogd. Nadeel: lagere uitkering voor mensen die het echt nodig hebben. Een voordeel is wel, dat er flink bespaard kan worden op de bureaucratie (minder fraude en naheffingen).

De hoogte van het basisinkomen ligt waarschijnlijk net onder of boven de armoedegrens, een bedrag van ongeveer 700 euro per maand. Een alleenstaande gaat er 20 euro op vooruit, uitkeringsgerechtigden een paar 100 euro op achteruit.

Iedere 100euro per maand meer kost 20 miljard per jaar extra.

Het basisinkomen is voor iedereen, ook voor iemand die het niet nodig heeft. Het geld dat we hebben met zijn allen, moeten we eerlijk verdelen, wat zorgt voor een gezondere samenleving, een prettig gevoel, gemakkelijker kunnen gaan studeren, eerder vrijwilligerswerk gaan doen.

We werken immers om te leven, we leven niet om te werken.

Daarom: inkomensafhankelijke zorgpremie, goed en gratis onderwijs, een rem op de 24 uurs economie en tegen het idee dat mensen met werk zich suf moeten werken voor een schijntje(de werkende armen.)

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier