h

Zorg

Foto: Cor van Londen en Peter van de Rovaart

Lees hier alles over de zorg...

Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken

Voorstel besproken in raadscommissie

Deze maand beslist de gemeenteraad over de tegemoetkoming voor de meerkosten van chronisch zieken met een laag inkomen. Deze tegemoetkoming wordt verruimd, en dat is op zich goed. Toch had de SP in de voorspreking afgelopen week in de raadscommissie nog wel een paar vragen.

Lees verder
15 mei 2023

12 mei: Dag van de Zorg 2023

Foto: Marianne van den Berg

Of de zon wist, dat de mensen in de zorg wel een zonnetje konden gebruiken, togen Marianne en ik (Toke) op pad met iets lekkers voor de zorg! Wat boften we na zoveel regen van de laatste paar dagen!

Lees verder

Wachttijden CJG

Inwoners die hulp vragen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Veenendaal kunnen te maken krijgen met wachttijden. De SP heeft hier vragen over gesteld, maar het college meent dat de organisatie dit nauwlettend in de gaten houdt. De voornaamste oorzaken zijn ziekteverzuim en vacatures die nu ingevuld zijn.

Lees verder
3 maart 2023

3 maanden wachttijd bij CJG

SP stelt schriftelijke vragen

De SP heeft aandacht gevraagd voor de wachttijden bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Dit deed de partij door schriftelijke vragen te stellen aan het College van Burgemeester en Wethouders.
De wachttijden kunnen oplopen tot wel drie maanden.

Lees verder
2 maart 2023

Schriftelijke vragen

Over wachttijden bij het CJG

Geacht College,

Onze fractie bereiken zorgwekkende signalen over de wachttijden bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Voor een simpele vraag zou men drie maanden moeten wachten. Een moeder, die nu hulp nodig heeft voor haar zoontje, staat tot april in de wacht.
Alleen in echte crisissituaties kan er eerder hulp worden geboden.

Lees verder
27 december 2022

TERUGBLIK: Actiejaar 2022

Foto: SP Veenendaal

overal waar onrecht is
trekken wij ten strijde

In 2022 is er volop actie gevoerd. Grote acties, kleine acties; voor zaken zowel dicht bij huis als verder weg. De situatie in Oekraïne drukte een groot stempel op dit actiejaar, met name in de eerste maanden. In de tweede helft van het jaar groeide een koopkrachtactie uit tot een volkspetitie om de energie te nationaliseren. En onderwijl streed de SP onverminderd voort voor betaalbare woningen, voldoende klaslokalen, en de acceptatie en inclusie van ieder mens.

We blikken terug...
Lees verder
2 december 2022

Studietoeslag in Veenendaal

College aan de slag met idee SP

Toen de SP er in oktober over begon, keek het College alsof ze water zagen branden. Maar nu gaan ze er toch mee aan de slag.
Een studietoeslag voor mensen die door een beperking niet kunnen werken naast hun studie.

Lees verder
17 oktober 2022

Vijf voorstellen voor betere toegankelijkheid

Foto: SP Veenendaal

bij de Lokale Inclusie Agenda

Op donderdag 13 oktober vergaderde de Gemeenteraad onder andere over de Lokale Inclusie Agenda. Dit is een document waarin staat hoe Veenendaal sociaal, digitaal en fysiek toegankelijker gemaakt kan worden voor iedereen. Mede namens de SP zijn er vijf voorstellen ingediend om het toegankelijk maken van Veenendaal te versnellen.

Lees verder
12 oktober 2022

Een toegankelijk Veen

Voor iedereen

In de Week van de Toegankelijkheid is in de raadscommissie gesproken over de toegankelijkheid van Veenendaal. De SP wil een Veenendaal dat voor iedereen toegankelijk is. Elke stap naar toegankelijkheid is waardevol. Wij richten ons hierbij op het sociale, digitale en fysieke vlak; iedereen doet mee!   

Lees verder

Toegankelijk...

Afgelopen week is er in de Raadscommissie gesproken over Toegankelijkheid. Dit aan de hand van de Lokale Inclusie Agenda.

Lees verder

Pagina's

U bent hier