h

Zorg

Foto: Cor van Londen en Peter van de Rovaart

Lees hier alles over de zorg...

28 oktober 2017

Geen verhoging kosten medisch afval

Foto: SP

De kosten voor de inzameling van medisch afval worden niet verhoogd. Een voorstel van ProVeenendaal, SP en anderen hiervoor is afgelopen donderdag (26 oktober) aangenomen in de gemeenteraad. Het College van Burgemeester en Wethouders stelde een verhoging van €3,70 voor op het 'medisch regime'.

Lees verder

Jeugdbeleid

De ambities voor het jeugdbeleid worden naar beneden bijgesteld. Niet omdat de gemeente lui is geworden, maar omdat er meer duidelijkheid dan voorheen is wat er realistisch is.

Lees verder
13 juli 2017

College legt visie sociaal domein voor aan gemeenteraad

Het college van Veenendaal legt een geactualiseerde visie op het sociaal domein voor aan de gemeenteraad. In deze visie wordt integraal werken op het gebied van Jeugd, Wmo en Participatie verder vormgegeven nieuwe accenten gelegd voor het beleid voor de komende jaren.

Lees verder
8 juli 2017

Voorstellenregen in vergadermarathon

Foto: A.J. Breur

Tot diep in de nacht vergaderde de gemeenteraad, afgelopen maandag (3 juli). Vele voorstellen passeerden de revue. Het was de bespreking van de 'Kadernota'; de plannen voor het komende jaar.

De vergadering duurde extra lang, omdat ook het 'verantwoordingsdebat' over 2016 moest plaatsvinden. Dat kon niet eerder, omdat de accountant nog niet klaar was.

Lees verder
28 juni 2017

Samen voor de vrijwilligers

Motie unaniem aangenomen

De gemeenteraad wil dat er haast wordt gemaakt met het uitbetalen van het geld dat vorig jaar ter beschikking is gesteld aan de vrijwilligersorganisaties. Afgelopen donderdag (22 juni) is daarover een motie ingediend door tien van de elf partijen. Na het debat was ook de VVD overtuigd, waardoor de motie unaniem werd aangenomen.

Lees verder
23 juni 2017

Nationaal ZorgFonds (het loopt als een trein!)

Op de Nieuwsbrief van 16 juni was een oproep verschenen om woensdagmiddag 21 juni naar Den Haag te komen, er was weer iets georganiseerd over het Nationaal ZorgFonds (NZF)!

Lees verder
22 juni 2017

ACTUALISATIE JEUGDBELEID aangeboden aan adviesraden

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft  de actualisatie van het jeugdbeleid "De kracht van onze Jeugd 2016 – 2019" vastgesteld. Zij legt dit nu ter advies voor aan de adviesraden vertegenwoordigd in de overlegtafel Sociaal Domein.

Lees verder
21 juni 2017

De zorg die ù nodig heeft

Op zaterdag 10 juni organiseerde Yolande de Meer, samen met de SP, de bijeenkomst 'Koffie, Cake & WMO'. Hier konden mensen praten over hun ervaringen met de zorg en ondersteuning die de gemeente biedt. En die blijkt niet altijd voldoende te zijn.

Lees verder
16 juni 2017

WMO: U bent niet alleen...

Foto: SP Veenendaal

Bijeenkomst aan de Duivenwal

Afgelopen zaterdag (10 juni) vond de bijeenkomst 'Koffie, Cake & WMO' plaats in Activiteitencentrum Duivenwal. De bijeenkomst is georganiseerd door Yolande de Meer, in samenwerking met de SP. Het doel van de middag was om ervaringen uit te wisselen over de WMO in Veenendaal. En dat gebeurde volop!

Lees verder
11 juni 2017

10 juni 2017; Drukke dag voor de SP!

Foto: Enna van Duinen

Na een paar bewolkte dagen scheen de zon gelukkig weer en omdat er vanmiddag ook een belangrijke middag was, gingen we vanmorgen om 11.00 uur op pad. Even 2 uurtjes voor het Stadsstrand! Op het Stadsstrand was het nog lekker rustig (ook de ijssalon was nog dicht), dus werd na rijp beraad opgesplitst in 2 groepen. Een voor de hoofdstraat; de rest vermaakte zich uitstekend rondom het Stadsstrand!

Lees verder

Pagina's

U bent hier