h

SP: De grote partijen zijn aan zet

28 maart 2022

SP: De grote partijen zijn aan zet

Gesprek met de informateur

Wat de SP betreft is het aan de drie grote partijen om een coalitie te vormen. Dit zei de socialistische delegatie in hun gesprek met informateur Klaas Tigelaar. Met slechts één zetel ziet de SP geen rol voor zichzelf weggelegd.

Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen kwam ProVeenendaal als grootste uit de bus. Zij hebben Tigelaar aangesteld als informateur. Het is zijn taak om met alle partijen te spreken, en op basis daarvan een advies te geven over de te formeren coalitie.
Namens de SP gingen de twee lijstaanvoerders, Jan Breur en Sietse van der Bij, het gesprek met hem aan.

Zij gaven hem aan dat de drie grootste partijen ~ ProVeenendaal, ChristenUnie en SGP ~ als eerste aan zet zijn om een coalitie te vormen. De toevoeging van een vierde partij is niet wenselijk. Getalsmatig is die niet nodig, en bovendien is het met het verschil in grootte ten opzichte van de andere drie onmogelijk om een gelijkwaardige partner te zijn.

Inhoudelijk gaven Breur en van der Bij de volgende punten nog mee:

  • Flink investeren in betaalbare woningbouw. In plaats van het uitgangspunt van 30% sociale koop en huur zou 40% sociale huur het uitgangspunt moeten zijn. In de wetenschap dat de SP verder gaat dan de meeste partijen, zou het uitgangspunt dat het kabinet voorschrijft, 30% sociale huur (dus niet ook sociale koop onder dat percentage) per gemeente, a een stap voorwaarts zijn. Breur: "Natuurlijk willen wij meer, en zullen daarvoor blijven knokken. Maar ik kan me goed voorstellen dat de richtlijn van het kabinet een acceptabel uitgangspunt voor de andere partijen is. En dat is een stapje vooruit."
  • Zorg eindelijk voor die ene contactpersoon per huishouden in het sociale domein. Dit wordt nu al ruim vijftien jaar beloofd, maar nog nooit gerealiseerd. En ondertussen zien Veenendalers met een hulpvraag de ene consulet na de ander komen en gaan, kan er geen vertrouwensband worden opgebouwd, en gaat er dossierkennis verloren.
    Bovendien moet het principe van 'scherp aan de poort' heroverwogen worden, en is het tijd voor ruimhartiger toekenning. "Als je vindt dat hulp geen hangmat, maar een trampoline moet zijn," zegt Breur, "zorg dan ook voor goede vering."

Wat de bestuurscultuur betreft, moet deze zo open mogelijk zijn ~ vindt de SP. Met een ontspannen sfeer tussen coalitie en oppositie, en vooral veel inbreng van de inwoners.

Reactie toevoegen

U bent hier