h

Investeer in echte veiligheid!

13 maart 2022

Investeer in echte veiligheid!

Foto: SP Veenendaal

Schone buurten, goede GGZ en meer blauw op straat

"Camera's kunnen veiligheid bevorderen, maar zijn zeker niet het enige middel," zei SP-lijsttrekker Jan Breur tijdens het slotdebat dat afgelopen zaterdag (12 maart) plaatsvond in de cultuurfabriek. "Zet ook in op schone, goedverlichte buurten, goede GGZ en jongerenwerk en meer agenten."

Hij voegde daaraan toe:
"BOA's kunnen veel, maar je moet geen BOA inzetten waar een agent nodig is. En die extra agenten komen er niet met Lokaal Veenendaal, die landelijk geen invloed heeft. En ook niet met de VVD, die landelijk de afgelopen jaren alleen maar heeft bezuinigd op veiligheid."

Foto: SP Veenendaal

Naast veiligheid werd er ook gedebatteerd over onder andere de ontsluiting van Veenendaal Oost, jeugdzorg en de energietransitie.

Onstluiting Veenendaal Oost

Over Veenendaal Oost zei Breur dat de SP weliswaar tegen de verbreding van de Rondweg is (dan sta je alleen maar naast elkaar in de file), maar dat er wel iets gedaan moet worden aan de ontsluiting van de wijk. Extra ontsluitingswegen uit de wijk, het opwaarderen van de rotonde bij de Van Essenweg en een flink investeren in fiets en openbaar vervoer zodat je niet van je auto afhankelijk bent om de wijk in en uit te kunnen.

Voor die oplossingen is Veenendaal afhankelijk van de provincie Utrecht.
Wat dat betreft is het goed dat de SP een Veenendaler - in de persoon van Breur zelf - op het Provinciehuis heeft.

Foto: SP Veenendaal

Jeugdzorg

In het debat over jeugdzorg benadrukte Breur het belang van een goede vertrouwensrelatie in de zorg. De band met de hulpverlener weegt zwaarder mee in het succes van het traject, dan de gekozen methodiek. Daarom is het van belang dat er - na 15 jaar - eindelijk één vaste regisseur per gezin komt.

Daarnaast haalde hij ook uit naar de kabinetten Rutte. Die hebben het zorgsysteem vermarkt, en de decentralisatie van het sociale domein gebruikt als bezuinigingsoperatie. Daardoor komen jongeren in de knel.

Energietransitie

Moet je bij de energietransitie kiezen voor snelheid of voor betaalbaarheid?
Wat de SP betreft is dat een valse tegenstelling. Gezien de geopolitieke situatie in de wereld, en de snelheid waarmee het klimaat veranderd, moet er haast gemaakt worden. Dat doe je niet met tesla-subsidies of bedrijven spekken voor symbolische maatregelen, zei Breur.

"Isoleer de huizen - juist ook in de sociale sector. Steek de handen ineen met de woningcorporaties. Benut de dakcapaciteit voor zon. Ook windenergie is nuttig, maar creëer dan eerst draagvlak en betrek omwonenden bij de plannen - in plaats van ze achteraf te confronteren en op weerstand te stuiten. Doe het SAMEN!"

verkiezingssite

thema's

 

Reactie toevoegen

U bent hier