h

Zorg

Foto: Cor van Londen en Peter van de Rovaart

Lees hier alles over de zorg...

17 juni 2018

Enquête over flexibilisering zorg

Foto: Peter van de Rovaart

De gemeente Veenendaal wil zorg 'flexibiliseren'. Dat wil zeggen dat cliënten zelf in kunnen brengen wanneer zij hun zorg willen ontvangen. Dit kan mogelijk van week tot week anders zijn. De SP wil graag weten in hoeverre dit haalbaar en wenselijk is, en heeft een enquête opgesteld. Deze is bedoeld voor mensen die werken in de thuiszorg en huishoudelijke ondersteuning.

De enquête is in te vullen via de website veenendaal.sp.nl.

naar de enquete

Lees verder
11 juni 2018

Koninklijke onderscheiding voor Joost Clijsen

Op donderdag 7 juni 2018 reikte burgemeester Piet Zoon een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer Joost Clijsen in Van der Valk Hotel Veenendaal. De heer Clijsen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Lees verder
10 mei 2018

Niets is onmogelijk

“Wat wil je nou kleintje! Denk je nou heus dat jullie als partijtje ook maar iets kunnen bereiken?”, schamperde een man, toen ik hem  onlangs vertelde dat de SP de marktwerking uit de zorg wil hebben.

Lees verder
1 mei 2018

Zekerheid in de WMO

Foto: SP / Spanning

Ook bij flexibilisering

Mensen die aangewezen zijn op de WMO moeten ervan op aankunnen dat hun zorgdoelen gehaald worden. Ook wanneer de ondersteuning 'geflexibiliseerd' wordt. Hiervoor heeft de SP een motie ingediend in de raadsvergadering van 25 april.

Lees verder
20 april 2018

ONDERSTEUNING: tussen flexibiliteit en continuïteit

Foto: Cor van Londen

Hoe waarborg je kwaliteit?

Per 1 januari 2019 loopt de huidige opdracht voor de uitvoering van WMO immateriële ondersteuning af en moet deze opnieuw zijn aanbesteed en geïmplementeerd. Het is aan de gemeenteraad om kaders te stellen voor deze aanbesteding.
Gisteravond
(donderdag 19 april) sprak de raadscommissie over het startdocument voor de aanbesteding; op 25 april zal de gemeenteraad een besluit nemen.

Lees verder

Betaalbare woningen: een must

Foto: Cor van Londen

Er zijn meer betaalbare woningen nodig. De SP streeft naar 40% woningen in het goedkope en betaalbare segment, 40% in het middensegment en 20% luxe woningen. In een interview met Gerard van Wijk in de Veenendaalse Krant legt lijsttrekker Jan Breur uit waarom...

Lees verder

Verslavingsvorm...

De Veenendaalse Krant besteedde onlangs aandacht aan de bespreking van het Lokaal Gezondheidsbeleid, dat op donderdag 25 januari is besproken in de gemeenteraad.

Lees verder
26 januari 2018

Duidelijkere doelstellingen gewenst voor gezondheidsbeleid

Foto: SP / Spanning

Gisteravond (donderdag 25 januari) heeft de gemeenteraad het Lokale Gezondheidsbeleid vastgesteld voor de komende jaren. De doelstellingen die daarin zijn geformuleerd, zijn - wat de SP en anderen betreft - niet concreet genoeg. SP-fractievoorzitter Jan Breur diende daarom een wijzigingsvoorstel in namens deze partijen.

Lees verder
22 januari 2018

Vrijwillige herindicaties WMO

Mensen die een indicatie hebben voor de WMO, die naar hun mening niet juist is, mogen een nieuwe indicatie aanvragen. In het tweede kwartaal van dit jaar zullen alle mensen die zorg of ondersteuning van de gemeente ontvangen, krijgen in het tweede kwartaal van dit jaar een brief waarin er op deze mogelijkheid gewezen wordt. Dit komt door een motie die de SP afgelopen zomer heeft ingediend.

Lees verder
30 december 2017

TERUGBLIK: Actiejaar 2017

Foto: Jan Breur

Veenendaal staat niet stil; de SP zit niet stil. Wederom kunnen we terugblikken op een jaar van kleine en grote acties over grote en kleine onderwerpen. Voor een beter Veenendaal, een beter Nederland en een betere wereld...

Lees verder

Pagina's

U bent hier