h

Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken

12 juni 2023

Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken

Voorstel besproken in raadscommissie

Deze maand beslist de gemeenteraad over de tegemoetkoming voor de meerkosten van chronisch zieken met een laag inkomen. Deze tegemoetkoming wordt verruimd, en dat is op zich goed. Toch had de SP in de voorspreking afgelopen week in de raadscommissie nog wel een paar vragen.

Zo werd uit het voorstel niet helemaal duidelijk hoe bepaald wordt of iemand chronisch ziek is. Daar werd een toelichting op gevraagd.
Verder had de SP liever gezien dat er gekeken werd naar reeel besteedbaar inkomen, in plaats van totaal inkomen. Uiteindelijk gaat het erom hoeveel geld je onder de streep overhoudt. Maar volgens Wethouder Stroobosscher zou het wel erg ingewikkeld worden wanneer reeel besteedbaar inkomen als uitgangspunt zou worden gehanteerd.

De SP neemt de antwoorden terug naar de fractie, en zal in de gemeenteraad een eindoordeel geven.
In 'de Rijnpost' staat een verslag van de bespreking in de raadscommissie.

U bent hier