h

Interview: van waarde

14 maart 2022

Interview: van waarde

Jan Breur in 'de Rijnpost'

In een interview in 'de Rijnpost' geeft Jan Breur aan wat hem drijft in de politiek: elkaar accepteren en omzien naar elkaar. Dat is voor hem van waarde.

Ook geeft hij aan waarin de SP, als kleine partij, van waarde is. Dankzij de SP is het aanbestedingscircus bij het welzijnswerk weggehaald. De partij pleitte ook al jaren voor meer betaalbare woningen en sociale woningbouw en ziet nu dat het thema de aandacht krijgt waar ze steeds om vroegen. Diezelfde vlieger gaat op voor de hoogspanningskabels die wat de SP betreft al ondergronds gingen toen ze nog niet eens in de gemeenteraad zat of de verlichting rond de skatebanen die er na weigering van het college toch door datzelfde college is gekomen. 

U bent hier